Lịch phát sóng VTVcab 1 – Giải Trí TV thứ 4 ngày 17-7-2019

GiờChương trình
00:00Bác sĩ ma cà rồng
Tập 16
01:00Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5
Tập 8
01:30Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5
Tập 9
02:00Sợi mì và những huyền thoại
Tập 6
02:30Anamika Linh hồn tội lỗi
Tập 73
03:30Congo Di sản cuối cùng của hành tinh xanh
Tập 2
04:00Sao thế giới
Tập 208
04:30Sao và sự kiện
Tập 366
05:00Sát thủ trong sương
Tập 10
06:00Trà mã huyền bí
Tập 8
06:30Sao thế giới
Tập 208
lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV
07:00Cả đời làm mẹ
Tập 7
08:00Cả đời làm mẹ
Tập 8
08:50Thông tin tiêu dùng Giải Trí
09:00Nhanh như chớp_Mùa 2
Tập 16
10:00Bí mật của phụ nữ
Tập 21
10:55Thông tin tiêu dùng Giải Trí
11:00Sắc đẹp tội lỗi
Tập 36
12:00Sát thủ trong sương
Tập 11
12:55Thông tin tiêu dùng Giải Trí
13:00Danh sách đen
Tập 7
14:00Anamika
Linh hồn tội lỗi
14:50Thông tin tiêu dùng Giải Trí
lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV hôm nay
15:00Bí mật của phụ nữ
Tập 21
15:40Thông tin tiêu dùng Giải Trí
15:45Sợi mì và những huyền thoại
Tập 6
16:05Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5
Tập 9
16:20Thông tin tiêu dùng Giải Trí
16:30Bác sĩ ma cà rồng
Tập 17
17:15Cả đời làm mẹ
Tập 9
18:00Cả đời làm mẹ
Tập 10
19:00Bí mật của phụ nữ
Tập 22
20:00Cô dâu thế tội
Tập 86
21:00Vợ tôi là số 1
Tập 39
22:00Danh sách đen
Tập 8
23:00Congo Di sản cuối cùng của hành tinh xanh
Tập 2
23:30Sao và sự kiện
Tập 366

Kênh truyền hình VTVcab 1 - Giải Trí TV

Kênh Giải trí tổng hợp VTVcab 1 thuộc nhóm kênh truyền hình chất lượng cao của Truyền hình cáp Việt Nam - đã chính thức đổi mới toàn diện về nội dung nhằm nâng cao chất lượng. Những thay đổi nâng cấp của kênh tập trung đảm bảo tính hấp dẫn, mới lạ và đặc sắc của một kênh giải trí tổng hợp đích thực, hướng đến khán giả trên toàn quốc, đặc biệt nhóm khán giả phụ nữ và các gia đình trẻ.