Lịch phát sóng VTVcab 1 – Giải Trí TV thứ 6 ngày 12-10-2018

GiờChương trình
00:00Họa mi đừng hót
Tập 61
01:00Chuyện khó đỡ
Tập 28
02:00Sao thế giới
Tập 169
02:30Mối thù không phai
Tập 30
03:30Sao và sự kiện
Tập 328
04:00Sao thế giới
Tập 169
04:30Sợi mì và những huyền thoại
Tập 3
05:00Quý bà cảnh sát
Tập 2
06:00Chuyện khó đỡ
Tập 28
07:00Con riêng của mẹ
Tập 44
08:00Con riêng của mẹ
Tập 45
lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV
08:50Thông tin tiêu dùng Giải Trí
09:00Đại chiến kén rể
Tập 7 p1
09:25Thông tin tiêu dùng Giải Trí
09:30Đại chiến kén rể
Tập 7 p2
10:00Nội chiến mẹ kế và con dâu
Tập 31
10:55Thông tin tiêu dùng Giải Trí
11:00Anamika-Linh hồn tội lỗi
Tập 79
12:00Quý bà cảnh sát
Tập 3
12:55Thông tin tiêu dùng Giải Trí
13:00Quả báo
Tập 29
14:00Mối thù không phai
Tập 31
14:50Thông tin tiêu dùng Giải Trí
lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV hôm nay
15:00Nội chiến mẹ kế và con dâu
Tập 31
15:40Thông tin tiêu dùng Giải Trí
15:45Sợi mì và những huyền thoại
Tập 3
16:10Thông tin tiêu dùng Giải Trí
16:15Họa mi đừng hót
Tập 62
17:00Con riêng của mẹ
Tập 46
18:00Con riêng của mẹ
Tập 47
19:00Nội chiến mẹ kế và con dâu
Tập 32
20:00Bàn tay tội ác
Tập 170
21:00Khi đàn ông là số 0
Tập 10
22:00Quả báo
Tập 30
23:00Sao thế giới
Tập 169
23:30Sợi mì và những huyền thoại
Tập 3

Kênh truyền hình VTVcab 1 - Giải Trí TV

Kênh Giải trí tổng hợp VTVcab 1 thuộc nhóm kênh truyền hình chất lượng cao của Truyền hình cáp Việt Nam - đã chính thức đổi mới toàn diện về nội dung nhằm nâng cao chất lượng. Những thay đổi nâng cấp của kênh tập trung đảm bảo tính hấp dẫn, mới lạ và đặc sắc của một kênh giải trí tổng hợp đích thực, hướng đến khán giả trên toàn quốc, đặc biệt nhóm khán giả phụ nữ và các gia đình trẻ.