Lịch phát sóng VTVcab 1 – Giải Trí TV thứ 7 ngày 13-10-2018

GiờChương trình
00:00Chuyện khó đỡ
Tập 28
01:00Sợi mì và những huyền thoại
Tập 3
01:30Sao thế giới
Tập 169
02:00Sao và sự kiện
Tập 328
02:30Mối thù không phai
Tập 31
03:30Sợi mì và những huyền thoại
Tập 3
04:00Sao và sự kiện
Tập 328
04:30Sao thế giới
Tập 169
05:00Quý bà cảnh sát
Tập 3
06:00Đại chiến kén rể
Tập 7
lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV
07:00Con riêng của mẹ
Tập 46
08:00Con riêng của mẹ
Tập 47
08:50Thông tin tiêu dùng Giải Trí
09:00Sao và sự kiện
Tập 328
09:30Sợi mì và những huyền thoại
Tập 3
10:00Sao thế giới
Tập 169
10:30Sao và sự kiện
Tập 328
10:55Thông tin tiêu dùng Giải Trí
11:00Chuyện khó đỡ
Tập 29
12:00Quý bà cảnh sát
Tập 4
12:55Thông tin tiêu dùng Giải Trí
lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV hôm nay
13:00Đại chiến kén rể
Tập 7
14:00Mối thù không phai
Tập 32
14:50Thông tin tiêu dùng Giải Trí
15:00Sao và sự kiện
Tập 328
15:45Nhanh như chớp
Tập 27
16:50Thông tin tiêu dùng Giải Trí
17:00Con riêng của mẹ
Tập 48
18:00Con riêng của mẹ
Tập 49
18:30Sao và sự kiện
Tập 329
19:00Nhà có Xinê Việt
Tik tak anh yêu em
21:00Nhanh như chớp
Tập 28
22:30Sao thế giới
Tập 169
23:00Đại chiến kén rể
Tập 7

Kênh truyền hình VTVcab 1 - Giải Trí TV

Kênh Giải trí tổng hợp VTVcab 1 thuộc nhóm kênh truyền hình chất lượng cao của Truyền hình cáp Việt Nam - đã chính thức đổi mới toàn diện về nội dung nhằm nâng cao chất lượng. Những thay đổi nâng cấp của kênh tập trung đảm bảo tính hấp dẫn, mới lạ và đặc sắc của một kênh giải trí tổng hợp đích thực, hướng đến khán giả trên toàn quốc, đặc biệt nhóm khán giả phụ nữ và các gia đình trẻ.