Lịch phát sóng VTVcab 1 – Giải Trí TV thứ 7 ngày 20-7-2019

GiờChương trình
00:00Nhanh như chớp_Mùa 2
Tập 16
01:00Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5
Tập 9
01:30Sao thế giới
Tập 208
02:00Sao và sự kiện
Tập 366
02:30Anamika Linh hồn tội lỗi
Tập 76
03:30Trà mã huyền bí
Tập 8
04:00Sợi mì và những huyền thoại
Tập 7
04:30Sao thế giới
Tập 208
05:00Sát thủ trong sương
Tập 13
06:00Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5
Tập 8
06:30Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5
Tập 9
lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV
07:00Cả đời làm mẹ
Tập 13
08:00Cả đời làm mẹ
Tập 14
08:50Thông tin tiêu dùng Giải Trí
09:00Trà mã huyền bí
Tập 8
09:30Sao và sự kiện
Tập 366
10:00Khi chàng vào bếp_Mùa 2
Tập 5
10:55Thông tin tiêu dùng Giải Trí
11:00Sao thế giới
Tập 208
11:30Sợi mì và những huyền thoại
Tập 7
12:00Sát thủ trong sương
Tập 14
12:55Thông tin tiêu dùng Giải Trí
13:00Sao và sự kiện
Tập 366
lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV hôm nay
13:30Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5
Tập 9
14:00Anamika Linh hồn tội lỗi
Tập 77
14:50Thông tin tiêu dùng Giải Trí
15:00Trà mã huyền bí
Tập 8
15:45Nhanh như chớp_Mùa 2
Tập 16
16:50Thông tin tiêu dùng Giải Trí
17:00Cả đời làm mẹ
Tập 15
18:00Cả đời làm mẹ
Tập 16
18:30Sao và sự kiện
Tập 367
19:00Nhà có Xinê Việt
Vệ sĩ Sài Gòn
21:00Nhanh như chớp_Mùa 2
Tập 17
22:30Sao thế giới
Tập 208
23:00Congo Di sản cuối cùng của hành tinh xanh
Tập 3
23:30Sợi mì và những huyền thoại
Tập 7

Kênh truyền hình VTVcab 1 - Giải Trí TV

Kênh Giải trí tổng hợp VTVcab 1 thuộc nhóm kênh truyền hình chất lượng cao của Truyền hình cáp Việt Nam - đã chính thức đổi mới toàn diện về nội dung nhằm nâng cao chất lượng. Những thay đổi nâng cấp của kênh tập trung đảm bảo tính hấp dẫn, mới lạ và đặc sắc của một kênh giải trí tổng hợp đích thực, hướng đến khán giả trên toàn quốc, đặc biệt nhóm khán giả phụ nữ và các gia đình trẻ.