Lịch phát sóng VTVcab 1 – Giải Trí TV thứ 7 ngày 22-9-2018

GiờChương trình
00:00Chuyện khó đỡ
Tập 22
01:00Sao thế giới
Tập 166
01:30Sao và sự kiện
Tập 325
02:00Kiến tạo nhịp cầu mùa 4
Tập 13
02:30Mối thù không phai
Tập 10
03:30Kì tích kiến trúc của loài vật
Tập 6
04:00Sao và sự kiện
Tập 325
04:30Sao thế giới
Tập 166
05:00Hồi xuân
Tập 12
06:00Kiến tạo nhịp cầu mùa 4
Tập 13
06:30Kì tích kiến trúc của loài vật
Tập 6
lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV
07:00Con riêng của mẹ
Tập 4
08:00Con riêng của mẹ
Tập 5
08:50Thông tin tiêu dùng Giải Trí
09:00Sao và sự kiện
Tập 325
09:30Kì tích kiến trúc của loài vật
Tập 6
10:00Sao thế giới
Tập 166
10:30Kiến tạo nhịp cầu mùa 4
Tập 13
10:55Thông tin tiêu dùng Giải Trí
11:00Chuyện khó đỡ
Tập 23
12:00Hồi xuân
Tập 13
12:55Thông tin tiêu dùng Giải Trí
13:00Đại chiến kén rể
Tập 4
lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV hôm nay
14:00Mối thù không phai
Tập 11
14:50Thông tin tiêu dùng Giải Trí
15:00Sao và sự kiện
Tập 325
15:45Nhanh như chớp
Tập 24
16:50Thông tin tiêu dùng Giải Trí
17:00Con riêng của mẹ
Tập 6
18:00Con riêng của mẹ
Tập 7
18:30Sao và sự kiện
Tập 326
19:00Nhà có Xinê Việt
Để mai tính 1
21:00Nhanh như chớp
Tập 25
22:30Sao thế giới
Tập 166
23:00Đại chiến kén rể
Tập 4

Kênh truyền hình VTVcab 1 - Giải Trí TV

Kênh Giải trí tổng hợp VTVcab 1 thuộc nhóm kênh truyền hình chất lượng cao của Truyền hình cáp Việt Nam - đã chính thức đổi mới toàn diện về nội dung nhằm nâng cao chất lượng. Những thay đổi nâng cấp của kênh tập trung đảm bảo tính hấp dẫn, mới lạ và đặc sắc của một kênh giải trí tổng hợp đích thực, hướng đến khán giả trên toàn quốc, đặc biệt nhóm khán giả phụ nữ và các gia đình trẻ.