Lịch phát sóng VTVcab 1 – Giải Trí TV thứ 7 ngày 3-11-2018

GiờChương trình
00:00Chuyện khó đỡ
Tập 32
01:00Sợi mì và những huyền thoại- Tập 6
01:30Sao thế giới
Tập 172
02:00Sao và sự kiện
Tập 331
02:30Mối thù không phai
Tập 52
03:30Sợi mì và những huyền thoại- Tập 6
04:00Sao và sự kiện
Tập 331
04:30Sao thế giới
Tập 172
05:00Quý bà cảnh sát
Tập 24
06:00Khi chàng vào bếp
Tập 1
lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV
07:00Công chúa lửa
Tập 12
08:00Công chúa lửa
Tập 13
08:50Thông tin tiêu dùng Giải Trí
09:00Sao và sự kiện
Tập 331
09:30Sợi mì và những huyền thoại- Tập 6
10:00Sao thế giới
Tập 172
10:30Sao và sự kiện
Tập 331
10:55Thông tin tiêu dùng Giải Trí
11:00Chuyện khó đỡ
Tập 33
12:00Quý bà cảnh sát
Tập 25
12:55Thông tin tiêu dùng Giải Trí
lịch phát sóng VTVcab 1 - Giải Trí TV hôm nay
13:00Khi chàng vào bếp
Tập 1
14:00Mối thù không phai
Tập 53
14:50Thông tin tiêu dùng Giải Trí
15:00Sao và sự kiện
Tập 331
15:45Nhanh như chớp
Tập 29
16:50Thông tin tiêu dùng Giải Trí
17:00Công chúa lửa
Tập 14
18:00Công chúa lửa
Tập 15
18:30Sao và sự kiện
Tập 332
19:00Nhà có Xinê Việt
Ma dai
21:00Nhanh như chớp
Tập 30
22:30Sao thế giới
Tập 172
23:00Đại chiến kén rể
Tập 9

Kênh truyền hình VTVcab 1 - Giải Trí TV

Kênh Giải trí tổng hợp VTVcab 1 thuộc nhóm kênh truyền hình chất lượng cao của Truyền hình cáp Việt Nam - đã chính thức đổi mới toàn diện về nội dung nhằm nâng cao chất lượng. Những thay đổi nâng cấp của kênh tập trung đảm bảo tính hấp dẫn, mới lạ và đặc sắc của một kênh giải trí tổng hợp đích thực, hướng đến khán giả trên toàn quốc, đặc biệt nhóm khán giả phụ nữ và các gia đình trẻ.