Lịch phát sóng VTVcab 10 – O2TV thứ 2 ngày 13-2-2017

GiờChương trình
00:00Điểm Đến Cuối_Số 118Tuần PL
00:30Khám Phá Công Nghệ_Số 86 PL
01:00BẢN TIN THỊ TRƯỜNG (PL)
01:30Báo Chí Góc Nhìn_Số 77 PL
02:00An cư số 84 PL
02:30TÀI CHÍNH THÔNG MINH-Số 80 PL
03:00BẢN TIN THỊ TRƯỜNG (PL)
03:30THẾ GIỚI 23 ĐỘ 5_Số 17 PL
04:00Báo Chí Góc Nhìn-Số 77 PL
04:30Điểm Đến Cuối_Số 118 Tuần PL
05:00An cư số 84 PL
05:30TÀI CHÍNH THÔNG MINH-Số 80 PL
06:00Báo Chí Góc Nhìn_P1 PL
06:30Khám Phá Công Nghệ-Số 85 PL
lịch phát sóng VTVcab 10 - O2TV
07:00Tài Chính Thông Minh_Số 80 PL
07:30Khám Phá Công Nghệ -Số 86PL
08:00Gia Đình Style_Số 84PL
08:30An cư số 83PL
09:00TÀI CHÍNH THÔNG MINH_Số 80 PL
09:30Báo Chí Góc Nhìn_Số 75 PL
10:00Thế Giới Động Vật _Số 17 PL
10:30TÀI CHÍNH THÔNG MINH_Số 78 PL
11:00Khám Phá Công Nghệ -Số 87PL
11:30Thế Giới Động Vật _Số 16PL
12:00BẢN TIN THỊ TRƯỜNG (PM)
12:30Phim Huyền Thoại Lý Tiểu Long (50T)_Tập 23PL
13:30TÀI CHÍNH THÔNG MINH_Số 79 PL
14:00Khám Phá Công Nghệ _Số 86 PL
14:30TÀI CHÍNH THÔNG MINH_Số 80 PL
lịch phát sóng VTVcab 10 - O2TV hôm nay
15:00Báo Chí Góc Nhìn_Số 77 PL
15:30THẾ GIỚI 23 ĐỘ 5_Số 17 PL
16:00Báo Chí Góc Nhìn_Số 77 PL
16:30BẢN TIN THỊ TRƯỜNG (PL)
17:00TÀI CHÍNH THÔNG MINH_Số 79 PL
17:30Khám Phá Công Nghệ -Số 85PL
18:00Thế Giới Động Vật_Số 17PM
18:30BẢN TIN THỊ TRƯỜNG (PL)
19:00TIẾP SÓNGTHỜI SỰ VTV
20:00INFO 360_Số 53 PL
20:30Báo Chí Góc Nhìn_Số 77PL
21:00Phim Huyền Thoại Lý Tiểu Long (50T)_Tập 33 PM
22:00TÀI CHÍNH THÔNG MINH_Số 80 PL
22:30An cư số 84 PL
23:00BẢN TIN THỊ TRƯỜNG (PL)
23:30An cư số 84 PL