Lịch phát sóng VTVcab 10 – O2TV thứ 3 ngày 31-1-2017

GiờChương trình
00:00Hương Vị Cuối Tuần-Số 1 tết 2017 PL PL
00:30Góc Làm Đẹp_Số 1 tết 2017 PL PL
01:00Tiểu phẩm hài 3
Giao Thừa Bị Lừa PL tết 2017 PL
01:30Xuân Quê Hương PL
02:00Tạp Chí Du Xuân PL
02:30Chuyến Xe Âm Nhạc-Số 1PL tết 2017 PL
03:30Khám Phá Công Nghệ_Số 85PL
04:00Hương Vị Cuối Tuần-Số 1PL tết 2017 PL
04:30Góc Làm Đẹp_Số 1PL tết 2017 PL
05:00Bắt Mạch Tình Yêu PL tết 2017 PL
06:00Tạp Chí Du Xuân
06:30Phim Hài tết HN
(Gia Sản Kếch Xù)_Tập 4PL
lịch phát sóng VTVcab 10 - O2TV
07:30CHuyến Xe Âm Nhạc-Số 2 tết 2017 PL
08:30Gõ Cửa Chào Xuân
09:00Tài Chính Thông Minh-Số 78PL
09:30Tạp Chí Du Xuân PL
10:00Info360 số 49 PM
10:30Tiểu Phẩm Hài_Số 1 Tết Văn Hóa PL tết 2017 PL
11:00Chuyến Xe Âm Nhạc_Số 3PL tết 2017 PL
12:00Thế giới 23 độ 5 số 15 PM
12:30Xuân Quê Hương PL
13:00Phim Hài tết HN
(Gia Sản Kếch Xù)_Tập 4PL tết 2017 PL
14:00Tiểu Phẩm Hài_Số 4
Mộng Thành Sao PL tết 2017 PL
14:30TÀI CHÍNH THÔNG MINH_Số 78PL
15:00BÁO CHÍ GÓC NHÌN_Số 75PL
lịch phát sóng VTVcab 10 - O2TV hôm nay
16:00An cư số 83 PL
16:30Gõ Cửa Chào Xuân
17:00Bắt Mạch Tình Yêu PL tết 2017 PL
18:00Thế giới 23 độ 5 số 15 Pl
18:30Tạp Chí Du Xuân PL
19:00TIẾP SÓNGTHỜI SỰ VTV
20:00Tiểu phẩm hài 1
Tết Văn Hóa PL tết 2017 PL
20:30Xuân Quê Hương PL
21:00Báo chí góc nhìn_Số 75 tết PL
22:00Bắt Mạch Tình Yêu PL tết 2017 PL
23:00Chuyến Xe Âm Nhạc-Số 2 PL tết 2017 PL
22:00Anamika - Linh hồn tội lỗi - Tập 21
22:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
23:00Bóng hồng nam học phủ - Tập 4