Lịch phát sóng VTVcab 10 – O2TV thứ 4 ngày 1-2-2017

GiờChương trình
00:00Hương Vị Cuối Tuần-Số 2 tết 2017 PL PL
00:30Góc Làm Đẹp_Số 2tết 2017 PL PL
01:00Tiểu phẩm hài 2
Bác Sỹ Bất Đắc Dĩ PL tết 2017 PL
01:30Chuyện ShowBiz PL tết 2017 PL
02:00Nghệ Sỹ Đường Phố PL tết 2017 PL
02:30Chuyến Xe Âm Nhạc-Số 2PL tết 2017 PL
03:30An cư số 83PL
04:00Hương Vị Cuối Tuần-Số 2PL tết 2017 PL
04:30Góc Làm Đẹp_Số 2PL tết 2017 PL
05:00Báo Chí Góc Nhìn Số 75 PL
06:00Nghệ Sỹ Đường Phố
06:30Báo Chí Góc Nhìn Số 75 PL
lịch phát sóng VTVcab 10 - O2TV
07:30CHuyến Xe Âm Nhạc-Số 1 tết 2017 PL
08:30Gõ Cửa Chào Xuân
09:00Tạp Chí Du Xuân PL
09:30Chuyện ShowBiz tết 2017 PL
10:00An Cư_Số 83PL
10:30Tiểu Phẩm Hài_Số 2
Bác Sỹ Bất Đắc Dĩ PL tết 2017 PL
11:00Báo Chí Góc Nhìn Số 75 PL
12:00Khám phá công nghệ số 85 PM
12:30Du xuân PL
13:00Bắt Mạch Tình Yêu PL tết 2017 PL
14:00Tiểu Phẩm Hài_Số 2
Bác Sỹ Bất Đắc Dĩ PL tết 2017 PL
14:30An Cư_Số 83PL
15:00Chuyến Xe Âm Nhạc_Số 2PL tết 2017 PL
lịch phát sóng VTVcab 10 - O2TV hôm nay
16:00TÀI CHÍNH THÔNG MINH_Số 78PL
16:30Gõ Cửa Chào Xuân PL
17:00Báo Chí Góc Nhìn Số 75 PL
18:00Info 360 số 49 PL
18:30Khám phá công nghệ số 85 Pl
19:00TIẾP SÓNGTHỜI SỰ VTV
20:00GaLa tết P1 PL tết 2017 PL
22:00Chuyến Xe Âm Nhạc-Số 1 PL tết 2017 PL
23:00Báo Chí Góc Nhìn Số 75 PL
23:00Phim hoạt hình
Gia đình Thần đèn T9
23:30Phim hoạt hình
Huyền thoại anh hùng Zorro T13
21:00Mặt nạ công tố viên - Tập 20
22:00Anamika - Linh hồn tội lỗi - Tập 23
22:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
23:00Bóng hồng nam học phủ - Tập 6