Lịch phát sóng VTVcab 10 – O2TV thứ 4 ngày 18-1-2017

GiờChương trình
00:00Điểm Đến Cuối_Số 116Tuần PL
00:30INFO 360_Số 46 PL
01:00BẢN TIN THỊ TRƯỜNG (PL)
01:30Khám Phá Công Nghệ_Số 83 PL
02:00INFO 360-Số 46PL
02:30TÀI CHÍNH THÔNG MINH-Số 76 PL
03:00BẢN TIN THỊ TRƯỜNG (PL)
03:30An cư số 81PL
04:00Khám Phá Công Nghệ_Số 83PL
04:30Điểm Đến Cuối_Số 116 Tuần PL
05:00INFO 360-Số 46 PL
05:30TÀI CHÍNH THÔNG MINH-Số 76 PL
06:00Bản Tin Thị Trường
06:30Thế giới 23 độ 5_Số 13 PL
lịch phát sóng VTVcab 10 - O2TV
07:00Khám Phá Công Nghệ -Số 82PL
07:30Báo Chí Góc Nhìn_Số 73 PL
08:00TÀI CHÍNH THÔNG MINH_Số 75 PL
08:30Báo Chí Góc Nhìn-Số 73PL
09:00An cư số 80PL
09:30Khám Phá Công Nghệ -Số 81PL
10:00Thế Giới Động Vật _Số 13PL
10:30An cư số 79 PL
11:00Thế giới 23 độ 5_Số 14 PL
11:30Khám Phá Công Nghệ -Số 80PL
12:00BẢN TIN THỊ TRƯỜNG (PM)
12:30Phim Huyền Thoại Lý Tiểu Long (50T)_Tập 8 PL
13:30KHÁM PHÁ CÔNG NGHỆ_Số 82PL
14:00INFO 360_Số 46PL
14:30An cư số 80PL
lịch phát sóng VTVcab 10 - O2TV hôm nay
15:00INFO 360_Số 46 PL
15:30Báo Chí Góc Nhìn_Số 73 PL
16:00TÀI CHÍNH THÔNG MINH_Số 76PL
16:30BẢN TIN THỊ TRƯỜNG (PL)
17:00An cư số 80 PL
17:30Thế giới 23 độ 5_Số 13 PL
18:00Thế Giới Động Vật_Số 13 PL
18:30BẢN TIN THỊ TRƯỜNG (PL)
19:00TIẾP SÓNGTHỜI SỰ VTV
20:00INFO 360_Số 46 PL
20:30Khám Phá Công Nghệ_Số 83 PM
21:00Phim Huyền Thoại Lý Tiểu Long (50T)_Tập 13 PM
22:00An cư số 80 PL
22:30Khám Phá Công Nghệ_Số 83 PL
23:00BẢN TIN THỊ TRƯỜNG (PL)
23:30Báo Chí Góc Nhìn_Số 73 PL