Lịch phát sóng VTVcab 10 – O2TV thứ 5 ngày 19-1-2017

GiờChương trình
00:00Điểm Đến Cuối_Số 117Tuần PL
00:30Báo Chí Góc Nhìn_Số 73 PL
01:00BẢN TIN THỊ TRƯỜNG (PL)
01:30An cư số-Số 81 PL
02:00Báo Chí Góc Nhìn-Số 73 PL
02:30INFO 360_Số 46 PL
03:00BẢN TIN THỊ TRƯỜNG (PL)
03:30Thế Giới Động Vật_Số 13 PL
04:00An cư số 81PL
04:30Điểm Đến Cuối_Số 117 Tuần PL
05:00Báo Chí Góc Nhìn-Số 74 PL
05:30INFO 360_Số 46 PL
06:00Bản Tin Thị Trường
06:30Tài Chính Thông Minh_Số 77 PL
lịch phát sóng VTVcab 10 - O2TV
07:00INFO 360-Số 45 PL
07:30An cư số 80 PL
08:00Khám Phá Công Nghệ_Số 82PL
08:30Phổ Biến Kiến Thức Chứng Khoán.2016_Số 18(PL)
09:00Thế Giới Động Vật_Số 13 PL
09:30TÀI CHÍNH THÔNG MINH_Số 75 PL
10:00Thế giới 23 độ 5_Số 13 PL
10:30TÀI CHÍNH THÔNG MINH_SỐ 75PL
11:00Tài Chính Thông Minh_Số 78 PL
11:30INFO 360-Số 43PL
12:00BẢN TIN THỊ TRƯỜNG (PM)
12:30Phim Huyền Thoại Lý Tiểu Long (50T)_Tập 9 PL
13:30GIA DINH STYLE_Số 52PL
14:00TÀI CHÍNH THÔNG MINH_Số 76 PL
14:30Báo Chí Góc Nhìn_Số 73 PL
lịch phát sóng VTVcab 10 - O2TV hôm nay
15:00Điểm Đến Cuối Tuần_Số 114 PL
15:15Gia Đình Style_Số 53PL
15:30An cư số 80 PL
16:00Khám Phá Công Nghệ_Số 83 PL
16:30BẢN TIN THỊ TRƯỜNG (PL)
17:00TÀI CHÍNH THÔNG MINH_SỐ 76 PL
17:30Tài Chính Thông Minh_Số 77 PL
18:00Dạy Golf_Số 14PL
18:30BẢN TIN THỊ TRƯỜNG (PL)
19:00TIẾP SÓNGTHỜI SỰ VTV
20:00Khám Phá Công Nghệ_Số 83 PL
20:30An cư số-Số 82 PM
21:00Phim Huyền Thoại Lý Tiểu Long (50T)_Tập 14 PM
22:00TÀI CHÍNH THÔNG MINH_SỐ 76 PL
22:30An cư số-Số 81PL
23:00BẢN TIN THỊ TRƯỜNG (PL)
23:30INFO 360_Số 46 PL