Lịch phát sóng VTVcab 10 – O2TV thứ 5 ngày 2-2-2017

GiờChương trình
00:00Điểm Đến Cuối_Số 119Tuần PL
00:30Báo Chí Góc Nhìn_Số 75 PL
01:00Nghệ sĩ dường phố
01:30An cư số-Số 83 PL
02:00Báo Chí Góc Nhìn-Số 75 PL
02:30INFO 360_Số 50 PL
03:00Tài chính thông minh số 78 PL
03:30Thế Giới Động Vật_Số 15 PL
04:00An cư số 83PL
04:30Điểm Đến Cuối_Số 119 Tuần PL
05:00Báo Chí Góc Nhìn-Số 76 PL
05:30INFO 360_Số 50 PL
06:00Info360 số 49 PL + thời tiết P1+1 ngày 2.2
06:30Tài Chính Thông Minh_Số 78 PL
lịch phát sóng VTVcab 10 - O2TV
07:00INFO 360-Số 49 PL
07:30An cư số 83 PL
08:00Khám Phá Công Nghệ_Số 84PL
08:30Điểm Đến Cuối Tuần-Số 119 PLĐiểm Đến Cuối Tuần-Số 119 PL
09:00Thế Giới Động Vật_Số 15 PL
09:30TÀI CHÍNH THÔNG MINH_Số 76 PL
10:00Thế giới 23 độ 5_Số 15 PL
10:30TÀI CHÍNH THÔNG MINH_SỐ 78PL
11:00Tài Chính Thông Minh_Số 78 PL
11:30INFO 360-Số 47PL
12:00Tài chính thông minh số 78 PL
12:30Phim Huyền Thoại Lý Tiểu Long (50T)_Tập 16 PL
13:30GIA DINH STYLE_Số 54PL
14:00TÀI CHÍNH THÔNG MINH_Số 78 PL
14:30Báo Chí Góc Nhìn_Số 75 PL
lịch phát sóng VTVcab 10 - O2TV hôm nay
15:00Điểm Đến Cuối Tuần_Số 116 PL
15:15Gia Đình Style_Số 55PL
15:30An cư số 83 PL
16:00Khám Phá Công Nghệ_Số 85 PL
16:30info360 số 49 PL
17:00TÀI CHÍNH THÔNG MINH_SỐ 78 PL
17:30Du xuân PL
18:00Dạy Golf_Số 16PL
18:30An cư số 84 PL
19:00TIẾP SÓNGTHỜI SỰ VTV
20:00Khám Phá Công Nghệ_Số 85 PL
20:30Xuân quê hương PL
21:00Phim Huyền Thoại Lý Tiểu Long (50T)_Tập 22 PM
22:00TÀI CHÍNH THÔNG MINH_SỐ 78 PL
22:30An cư số-Số 83PL
23:00Thế giới 23 độ 5_Số 15 PL
23:30INFO 360_Số 50 PL