Lịch phát sóng VTVcab 10 – O2TV thứ 5 ngày 20-12-2018

GiờChương trình
00:00Thiên Tài Lang Băm - Hq (24)
Tập 14
00:45Dành Cho Đôi Mắt
01:00Nhịp Sống 24H (Pl)
01:30An Cư 2018
Số 50PL
02:00Khám Phá Công Nghệ 2018
Số 51 PL
02:30Info 360 2018
Số 97PL
03:00Bản Tin Kinh Tế- Pl
03:15Sitcom Đàn Ông Sau 5H
Số 44PL
03:30Thế Giới 23 Độ 5 2018
Số 50 PL
04:00An Cư 2018
Số 50PL
04:30Khám Phá Công Nghệ 2018
Số 51 PL
05:00Báo Chí Góc Nhìn 2018
Số 50 PL
05:30Info 360 2018
Số 97PL
06:00Nhịp Sống 24H P1, P2 Pl
06:30Sắc Màu Thể Thao Pm
06:45Sàn Bất Động Sản 2018
Số 51 PL P1, P2
07:00Info 360 2018
Số 97PL
lịch phát sóng VTVcab 10 - O2TV
07:30An Cư 2018
Số 50PL
08:00Hài Dân Gian
Số 177 PL
08:30Giới Thiệu Kênh ( Pl)
08:45Dạy Golf 2018
Số 3 PL
09:00Khám Phá Công Nghệ 2018
Số 51 PL
09:30Tài Chính Thông Minh 2018
Số 50 PL
10:00Bản Tin Kinh Tế- Pl
10:05Sitcom Đàn Ông Sau 5H
Số 41 PL
10:30Thế Giới 23 Độ 5 2018
Số 50 PL
11:00Phim Đặc Vụ Ma Cao (Vn) (34T)
Tập 24 PL
12:00Huyền Thoại Lý Tiểu Long
Tập 1PL
13:00Nhịp Sống 24H Pl
13:30Sắc Màu Thể Thao Pl
13:45Sitcom Công Sở Truyền Kỳ
Số 101 PL
14:00Tài Chính Thông Minh 2018
Số 50 PL
14:30Báo Chí Góc Nhìn 2018
Số 50 PL
15:00Sàn Bất Động Sản 2018
Số 51 PL P1, P2
15:15Dạy Golf 2018 Pl
Số 20
lịch phát sóng VTVcab 10 - O2TV hôm nay
15:30An Cư 2018
Số 50PL
16:00Sắc Màu Thể Thao Pl
16:15Sitcom Công Sở Truyền Kỳ
Số 101 PL
16:30Bản Tin Kinh Tế- Pl
16:45Dạy Golf 2018
Số 12 PL
17:00Nhịp Sống 24H (Pm)
17:30Sitcom Công Đàn Ông Sau 5H
Số 32 PM
17:45Sàn Bất Động Sản 2018
Số 51 PL P3, P4
18:00Phim Đặc Vụ Ma Cao (Vn) (34T)
Tập 25 PM
19:00Bản Tin Kinh Tế- Pm
19:15Sitcom Công Sở Truyền Kỳ
Số 99 PM
19:30Phim Hoa Hồng Lửa (Thái Lan)_28T_
Tập 19PM
20:30An Cư 2018
Số 51PM
21:30Huyền Thoại Lý Tiểu Long _
Tập 2 PM
22:00Sitcom Công Sở Truyền Kỳ
Số 93 PL
22:10Hành Trình 25 Năm Thế Kỷ
Số 17 PL
22:30Khám Phá Công Nghệ 2018
Số 51 PL
23:00Bản Tin Kinh Tế- Pl
23:05Sitcom Công Sở Truyền Kỳ
Số 91
23:30Info 360 2018
Số 97PL