Lịch phát sóng VTVcab 10 – O2TV thứ 7 ngày 18-2-2017

GiờChương trình
00:00Báo Chí Góc Nhìn_Số 77 PL
01:00Khám Phá Công Nghệ_Số 87 PL
01:30INFO 360-Số 55 PL
02:00Dạy Golf _Số 18PL
02:30Thế Giới Động Vật_Số 17PL
03:00Báo Chí Góc Nhìn-Số 77PL
03:30INFO 360_Số 55 PL
04:00Thế Giới 23 độ 5-Số 17 PL
04:30TÀI CHÍNH THÔNG MINH_Số 81 PL
05:00INFO 360_Số 55 PL
05:30Báo Chí Góc Nhìn-Số 77 PL
06:00Bản Tin Thị Trường_P1 PL
06:30An cư số 85 PL
07:00Dạy Golf_số 18 PL
07:30Điểm Đến Cuối Tuần-Số 123 PL
lịch phát sóng VTVcab 10 - O2TV
08:00Báo Chí Góc Nhìn_Số 76 PL
08:30TÀI CHÍNH THÔNG MINH-Số 79 PL
09:00INFO 360-Số 53PL
09:30Báo Chí Góc Nhìn_Số 77 PL)
10:00An cư số 85 PL
10:30Thế giới 23 độ 5_Số 15 PL
11:00An cư số 86 PL
11:30Gia Đình Style_Số 84PL
12:00Khám Phá Công Nghệ_Số 87 PL
12:30Dạy Golf_số 18 PL
12:45Gia Đình Style_Số 85PL
13:00TÀI CHÍNH THÔNG MINH_Số 80 PL
13:30Điểm Đến Cuối Tuần_Số 123 PM
13:45Dạy Golf_số 18 PL
14:00An cư số 85 PL
14:30Gia Đình Style_Số 85PL
lịch phát sóng VTVcab 10 - O2TV hôm nay
15:00TÀI CHÍNH THÔNG MINH_Số 80PL
15:30Điểm Đến Cuối Tuần-Số 123 PL
15:45Gia Đình Style_Số 57PL
16:00INFO 360_Số 55 PL
16:30Khám Phá Công Nghệ_Số 87 PL
17:00TÀI CHÍNH THÔNG MINH_Số 79PL
17:30Báo Chí Góc Nhìn_Số 76 PL
18:00TÀI CHÍNH THÔNG MINH_Số 80PL
18:30GIA DINH STYLE-Số 58
19:00TIẾP SÓNGTHỜI SỰ VTV
20:00TÀI CHÍNH THÔNG MINH_Số 82 PM
20:30Báo Chí Góc Nhìn_Số 77 PL
21:00Phim Huyền Thoại Lý Tiểu Long (50T)_Tập 38 PM
22:00Thế Giới 23 độ 5-Số 17
22:30TÀI CHÍNH THÔNG MINH_Số 81 PL
23:00An cư số 85 PL
23:30Điểm Đến Cuối Tuần_Số 123PL