Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD Chủ Nhật ngày 12-8-2018

GiờChương trình
00:00Góc Làm Đẹp 2018
Số 32
00:15Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 31
00:30Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 30
01:00Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 32
01:20Chuyện show biz.DB 2018
Số 29
02:00Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 133
02:45Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 31
03:00Trái đất tận diệt (90P)
04:45Chuyện show biz.DB 2018
Số 29
05:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam 200T)
Tập 16
06:00Tài Chính Thông Minh PM
06:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam
Số 94
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
07:00Hài Dân Gian 2018
Số 32
07:45Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 32
08:00Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 32
08:45Chuyện show biz.DB 2018
Số 30
09:00Phong Tỏa (90P)
10:30Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 32
11:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 96
11:15Góc Làm Đẹp 2018
Số 31
11:30Hồ sơ Lửa (Việt Nam 200T)
Tập 17
12:45Chuyện show biz.DB 2018
Số 32
13:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 223
13:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 32
14:00Hào Quang Nghiệt Ngã (TL 29T)
Tập 12
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
15:15Chuyện show biz.DB 2018
Số 31
15:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 217
16:00Hài Dân Gian 2018
Số 32
16:50Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 96
17:15Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 31
17:30Chuyện show biz.DB 2018
Số 32
18:00Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T) PM
Tập 245
19:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 232 PM
19:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 32
19:50Hồ sơ Lửa (Việt Nam 200T)PM
Tập 18
20:50Phong Tỏa (90P)
22:30Chuyện show biz.DB 2018
Số 32
23:00Hài Dân Gian 2018
Số 32