Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD Chủ Nhật ngày 2-12-2018

GiờChương trình
00:00Góc Làm Đẹp 2018
Số 48 PL
00:15Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 47PL
00:30Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 47 PL
01:00Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 48 PL
01:20Chuyện show biz.DB 2018
Số 48PL
02:00Phim Bước Tới Ngày Mai_(Hàn Quốc_88T) PL
Tập 11
02:45Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 47PL
03:00Phim Trường Ma (90P)
04:45Chuyện show biz.DB 2018
Số 48PL
05:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam_128T)PL_Phần 3
Tập 39
06:05Tài Chính Thông Minh PM
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
06:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam PL
Số 30
07:15Hài Dân Gian 2018
Số 48 PL
07:45Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 48 PL
08:00Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 47 PL
08:45Chuyện show biz.DB 2018
Số 48PL
10:30Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 48 PL
11:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 32 PL
11:15Góc Làm Đẹp 2018
Số 48 PL
11:30Hồ sơ Lửa (Việt Nam_128T)PL_Phần 3
Tập 39
12:45Chuyện show biz.DB 2018
Số 48PL
12:50Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 38
13:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 48 PL
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
14:15Ngọt Ngào Tình Cha (HQ - 74T) PL
Tập 29
15:15Chuyện show biz.DB 2018
Số 47PL
15:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 38
16:00Hài Dân Gian 2018
Số 48 PL
16:50Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 28 PL
17:15Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 47 PL
17:30Chuyện show biz.DB 2018
Số 48PL
17:50Bước Tới Ngày Mai 88T_ (Hàn Quốc)PM
Tập 33
19:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 39PM
19:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 48 PL
19:50Hồ sơ Lửa (Việt Nam_128T)PM_Phần 3
Tập 40
20:50Phim Ngày mai Mai Cưới PM
22:30Chuyện show biz.DB 2018
Số 48PL
23:15Hài Dân Gian 2018
Số 48 PL