Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD Chủ Nhật ngày 23-12-2018

GiờChương trình
00:00Góc Làm Đẹp 2018
Số 51 PL
00:15Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 50PL
00:30Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 51 PL
01:00Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 51 PL
01:20Chuyện show biz.DB 2018 - Số 51PL
02:00Phim Bước Tới Ngày Mai_(Hàn Quốc_88T) PL
Tập 32
02:45Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 50PL
03:00Cao Thủ Ẩn Danh(90P)
04:45Chuyện show biz.DB 2018 - Số 51PL
05:00Sóng Gió Gia Đình (Việt Nam_34T)PL_Phần 3
Tập 20
06:05Tài Chính Thông Minh PM
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
06:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 44
07:00Hài Dân Gian 2018
Số 51 PL
07:45Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 51 PL
08:00Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 50 PL
08:45Chuyện show biz.DB 2018 - Số 51PL
10:30Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 51 PL
11:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 41 PL
11:15Góc Làm Đẹp 2018
Số 51 PL
11:30Sóng Gió Gia Đình (Việt Nam_34T)PL_Phần 3
Tập 20
12:45Chuyện show biz.DB 2018 - Số 51PL
13:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 50
13:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 51 PL
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
14:00Ngọt Ngào Tình Cha (HQ - 74T) PL
Tập 50
15:15Chuyện show biz.DB 2018 - Số 50PL
15:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 46
16:00Hài Dân Gian 2018
Số 51 PL
16:50Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 37 PL
17:15Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 50 PL
17:30Bước Tới Ngày Mai 88T_ (Hàn Quốc)PM
Tập 54
19:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 54PM
19:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 51 PL
19:50Sóng Gió Gia Đình (Việt Nam_34T)PM_Phần 3
Tập 21
20:50Phim Cao Thủ Ẩn Danh PM
22:30Chuyện show biz.DB 2018 - Số 51PL
23:05Hài Dân Gian 2018
Số 51 PL