Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD Chủ Nhật ngày 9-12-2018

GiờChương trình
00:00Góc Làm Đẹp 2018
Số 49 PL
00:15Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 48PL
00:30Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 48 PL
01:00Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 49 PL
01:20Chuyện show biz.DB 2018
Số 49PL
02:00Phim Bước Tới Ngày Mai_(Hàn Quốc_88T) PL
Tập 18
02:45Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 48PL
03:00Ngày mai Mai cưới (90P)
04:45Chuyện show biz.DB 2018
Số 49PL
05:00Sóng Gió Gia Đình (Việt Nam_34T)PL_Phần 3
Tập 6
06:05Tài Chính Thông Minh PM
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
06:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 41
06:45Hài Dân Gian 2018
Số 49 PL
07:45Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 49 PL
08:00Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 48 PL
08:45Chuyện show biz.DB 2018
Số 49PL
10:30Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 49 PL
11:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 35 PL
11:15Góc Làm Đẹp 2018
Số 49 PL
11:30Sóng Gió Gia Đình (Việt Nam_34T)PL_Phần 3
Tập 6
12:45Chuyện show biz.DB 2018
Số 49PL
12:50Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 42
13:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 49 PL
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
13:45Ngọt Ngào Tình Cha (HQ - 74T) PL
Tập 36
15:15Chuyện show biz.DB 2018
Số 48PL
15:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 39
16:00Hài Dân Gian 2018
Số 49 PL
16:50Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 31 PL
17:15Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 48 PL
17:30Chuyện show biz.DB 2018
Số 49PL
17:50Bước Tới Ngày Mai 88T_ (Hàn Quốc)PM
Tập 40
19:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 46PM
19:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 49 PL
19:50Sóng Gió Gia Đình (Việt Nam_34T)PM_Phần 3
Tập 7
20:50Phim long Ruồi PM
22:30Chuyện show biz.DB 2018
Số 49PL
23:05Hài Dân Gian 2018
Số 49 PL