Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 2 ngày 15-7-2019

GiờChương trình
00:00Nghệ Sỹ Đường Phố 2019_Số 28 PL
00:30Bắt Mạch Tình Yêu 2019_Số 29 PL
01:00Hương Vị Cuối Tuần 2019_Số 27PL
01:15Góc Làm Đẹp 2019_Số 27 PL
01:20Chuyện show biz.DB 2019 - Số 27PL
02:00Phim Hậu Trường Vui Nhộn 62T_ (HQ)PL_Tập 52
02:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL_Số 83
03:00Hài Dân Gian 2019_Số 21 PL
03:45Phim Bất Nhị thần thám (90P)
05:00Phim Kẻ Thù Của Phụ Nữ (39T) _Tập 11PL
06:05Báo Chí Góc Nhìn PM
06:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL_Số 83
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
07:00Hài Dân Gian 2019_Số 21 PL
07:45Nghệ Sỹ Đường Phố 2019_Số 28 PL
08:00Bắt Mạch Tình Yêu 2019_Số 28PL
08:45Chuyện show biz.DB 2019 - Số 27 PL
09:05Hương Vị Cuối Tuần 2019_Số 27PL
09:15Mình Yêu Nhau Đi 58T_ (HQ)PL_Tập 36PL
10:15Chuyện show biz.DB 2019 - Số 27PL
11:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_số129PL
11:15Hương Vị Cuối Tuần 2019_Số 27PL
11:30Phim Kẻ Thù Của Phụ Nữ (39T) _Tập 12PL
12:45Bắt Mạch Tình Yêu 2019_Số 29 PL
13:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL_số 141
13:30Hương Vị Cuối Tuần 2019_Số 27PL
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
14:00Hài Dân Gian 2019_Số 27 PL
15:15Phim Bất Nhị thần thám(90P)
17:15Góc Làm Đẹp 2019_Số 27 PL
17:30Nghệ Sỹ Đường Phố 2019_Số 28 PL
17:50Phim Bà Trùm 32T_(DL)PM_ Tập 10
19:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_số 142 PM
19:30Chuyện show biz.bt 2019 PM - Số 134
19:50Phim Kẻ Thù Của Phụ Nữ (39T) _Tập 13PM
20:50Style Chat 2019_Số 29 PM
21:15Phim Ông Bố Nội Trợ (81T)PM_Tập 29
22:15Sitcom Công Sở Truyền Kì_Số 124PM
22:30Style Chat 2019_Số 29 PL
22:50Hài Dân Gian 2019_Số 27 PL