Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 2 ngày 2-7-2018

GiờChương trình
00:00Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 24
00:30Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 26
01:00Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 24
01:15Góc Làm Đẹp 2018
Số 24
01:20Chuyện show biz.DB 2018
Số 24
02:00Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 92
02:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 184
03:00Hài Dân Gian 2018
Số 26
04:00Phim 90'
05:00Vợ Hàng Xóm( Hàn Quốc 29T)
Tập 26
06:00Báo Chí Góc Nhìn
06:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 199
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
07:00Hài Dân Gian 2018
Số 26
07:45Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 26
08:00Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 25
08:45Chuyện show biz.DB 2018
Số 24
09:00Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 26
09:30Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 162
10:15Chuyện show biz.DB 2018
Số 26
11:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 208
11:15Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 25
11:30Hợp đồng scandal (Việt Nam 30T)
Tập 9
12:45Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 25
13:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 197
13:30Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 25
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
14:00Vợ Hàng Xóm( Hàn Quốc 29T)
Tập 22
15:15Phim 90'
16:50Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 208
17:15Góc Làm Đẹp 2018
Số 26
17:30Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 26
18:00Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 204
19:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 209
19:30Chuyện show biz.bt 2018
Số 131
19:50Hợp đồng scandal (Việt Nam 30T)
Tập 10
20:50Style Chat 2018
Số 27
21:15Hào Quang Nghiệt Ngã (TL 29T)
Tập 29
22:15Góc làm đẹp 2018
Số 23
22:30Style Chat 2018
Số 27
23:00Hài Dân Gian 2018
Số 26