Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 2 ngày 22-4-2019

GiờChương trình
00:00Nghệ Sỹ Đường Phố 2019_Số 16 PL
00:30Bắt Mạch Tình Yêu 2019_Số 16 PL
01:00Hương Vị Cuối Tuần 2019_Số 15PL
01:15Góc Làm Đẹp 2019_Số 15 PL
01:20Chuyện show biz.DB 2019 - Số 15PL
02:00Phim Mình Yêu Nhau Đi 58T_ (TQ)PL_Tập 26
02:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL_Số 70
03:00Hài Dân Gian 2019_Số 13 PL
03:45Ngày Mai Mai Cưới (90P)
05:00Phim Trại Cá Sấu (30T) _Tập 2PL
06:05Báo Chí Góc Nhìn PM
06:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL_Số 71
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
07:00Hài Dân Gian 2019_Số 14 PL
07:45Nghệ Sỹ Đường Phố 2019_Số 16 PL
08:00Bắt Mạch Tình Yêu 2019_Số 16PL
08:45Chuyện show biz.DB 2019 - Số 15 PL
09:05Hương Vị Cuối Tuần 2019_Số 15PL
09:10Bước Tới Ngày Mai 88T_ (Hàn Quốc)PL_Tập 84
10:15Chuyện show biz.DB 2019 - Số 15PL
11:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_số 85PL
11:15Hương Vị Cuối Tuần 2019_Số 15PL
11:30Phim Trại Cá Sấu (30T) _Tập 3PL
12:45Bắt Mạch Tình Yêu 2019_Số 16 PL
13:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL_số 85
13:30Hương Vị Cuối Tuần 2019_Số 15PL
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
14:00Hài Dân Gian 2019_Số 15 PL
15:15Ngày Mai Mai Cưới(90P)
17:15Góc Làm Đẹp 2019_Số 15 PL
17:30Nghệ Sỹ Đường Phố 2019_Số 16 PL
18:00Mình Yêu Nhau Đi 58T_(TQ)PM_Tập 47
19:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_số 86 PM
19:30Chuyện show biz.bt 2019 PM - Số 74
19:50Phim Trại Cá Sấu (30T) _Tập 4PM
20:50Style Chat 2019_Số 17 PM
21:15Phim Chung Một Mái Nhà (80T) PM_Tập 71
22:15Sitcom Công Sở Truyền Kì_Số 88PM
22:30Style Chat 2019_Số 17 PL
23:25Hài Dân Gian 2019_Số 15 PL