Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 2 ngày 23-1-2017

GiờChương trình
00:001 ngay cung PC
Số 146
00:45Bắt Mạch Tình Yêu
Số 59
01:00Gia Đình Style
Số 84
01:30Chuyện show biz.DB
Số 199
02:00Phim Qúy Tử (Paskitan 25T)
Tập 4
02:45Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Số 82
03:00Hài Dân Gian
Số 113
04:00Phim Người Bảo Vệ
05:15Phim Hiệp Sỹ Giữa Đời Thường (VN32T)
Tập 17
06:002301 Báo Chí Góc Nhìn
06:30Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Số 70
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
07:00Hài Dân Gian
Số 116
08:00Mái ẤmYêu Thương
Số 46
08:15Giai điệu trái tim
Số 56
09:00Hài Dân Gian
Số 116
10:45Góc làm Đẹp
Số 19
11:00SitCom Âm Nhạc
Số 43
11:45Phim Tên Em Là Hoa Mẫu Đơn (Paskitan 324T)
Tập 240
12:45Bắt Mạch Tình Yêu
Số 60
13:15Style Chat
Số 81
13:30Gia Đình Style
Số 84
14:151 ngày cùng PC.14
Số 146
14:45Bắt Mạch Tình Yêu
Số 59
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
15:00Phim Người Bảo Vệ
17:00Sitcom Style Công Sở số131
17:30SitCom Tạp Dề Nội Trợ số16
18:00Phim Quyền Lực Quý Ông (Paskitan 32T)
Tập 16
19:00Phim Như Giọt Sương Ngủ Muộn (VN 30T)
Tập 30
20:00Phim Tên Em Là Hoa Mẫu Đơn (Paskitan 324T)
Tập 241
20:50Chuyện show biz.bt
Số 746
21:00Bắt Mạch Tình Yêu
Số 61
21:45Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Số 10
22:15Sitcom Style Công Sở số11
22:30Góc Làm Đẹp
Số 20
23:00Hài Dân Gian
Số 115