Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 2 ngày 26-11-2018

GiờChương trình
00:00Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 47 PL
00:30Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 47 PL
01:00Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 47PL
01:15Góc Làm Đẹp 2018
Số 47 PL
01:20Chuyện show biz.DB 2018
Số 47PL
02:00Phim Bước Tới Ngày Mai_(Hàn Quốc_88T) PL
Tập 5
02:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 39
03:00Hài Dân Gian 2018
Số 47 PL
03:45Phim Trường Ma (90P)
05:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam_128T)PL_Phần 3
Tập 33
06:05Báo Chí Góc Nhìn PM
06:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 34
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
07:15Hài Dân Gian 2018
Số 47 PL
07:45Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 47 PL
08:00Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 47PL
08:45Chuyện show biz.DB 2018
Số 47 PL
09:05Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 47PL
09:45Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn_(Ấn Độ_324T) PL
Tập 288
10:15Chuyện show biz.DB 2018
Số 47PL
11:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 36PL
11:15Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 47PL
11:30Hồ sơ Lửa (Việt Nam_128T)PL_Phần 3
Tập 33
12:45Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 47 PL
12:50Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 35
13:30Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 47PL
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
14:15Ngọt Ngào Tình Cha (HQ - 74T) PL
Tập 23
15:15Phim Trường Ma (90P)
17:15Góc Làm Đẹp 2018
Số 47 PL
17:30Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 47 PL
17:50Bước Tới Ngày Mai 88T_ (Hàn Quốc)PM
Tập 27
19:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 40 PM
19:30Chuyện show biz.bt 2018 PM
Số 236
19:50Hồ sơ Lửa (Việt Nam_128T)PM_Phần 3
Tập 34
20:50Style Chat 2018
Số 48 PM
21:15Ngọt Ngào Tình Cha(HQ - 74T) PM
Tập 42
22:15Sitcom Công Sở Truyền Kì
Số 28PM
22:30Style Chat 2018
Số 48 PL
23:15Hài Dân Gian 2018
Số 47 PL