Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 2 ngày 27-3-2017

GiờChương trình
00:001 ngay cung PC
Số 155
00:45Bắt Mạch Tình Yêu
Số 68
01:00Gia Đình Style
Số 93
01:30Chuyện show biz.DB
Số 206
02:00Phim ANAYA (Paskitan 23T)
Tập18
02:45Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Số 19
03:00Hài Dân Gian
Số 122
04:00Phim Ảo Mộng
05:15Phim Những Ngã Rẽ Vào Đời (VN31T)
Tập 13
06:002703 Báo Chí Góc Nhìn
06:30Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Số13
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
07:00Hài Dân Gian
Số 125
08:00Mái ẤmYêu Thương
Số 55
08:15Giai điệu trái tim
Số 65
09:00Hài Dân Gian
Số 125
10:45Góc làm Đẹp
Số 27
11:00SitCom Âm Nhạc
Số 52
11:45Phim Tên Em Là Hoa Mẫu Đơn (Paskitan 324T)
Tập 295
12:45Bắt Mạch Tình Yêu
Số 67
13:15Style Chat
Số 90
13:30Gia Đình Style
Số 93
14:151 ngày cùng PC.14so 155
14:45Bắt Mạch Tình Yêu
Số 67
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
15:00Phim Mỹ Nhân Kế
17:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h
Số 6
18:00Phim Tình Yêu Còn Mãi (HQ 55T)
Tập 18
19:00Phim Đò Dọc (VN 32T)
Tập 26
20:00Phim Tên Em Là Hoa Mẫu Đơn (Paskitan 324T)
Tập 297
20:50Chuyện show biz.bt
Số 787
21:00Bắt Mạch Tình Yêu
Số 69
21:45Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Số 32
22:15Sitcom Style Công Sở số56
22:30Góc Làm Đẹp
Số 5.2017
23:00Hài Dân Gian
Số 124
23:45GIA ĐÌNH VIỆT - SỐ 19
23:50GIA ĐÌNH VIỆT
Số 19