Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 2 ngày 27-8-2018

GiờChương trình
00:00Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 32
00:30Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 33
01:00Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 33
01:15Góc Làm Đẹp 2018
Số 30
01:20Chuyện show biz.DB 2018
Số 33
02:00Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 141
02:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 228
03:00Hài Dân Gian 2018
Số 33
04:00Trái đất tận diệt (90P)
05:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam 200T)
Tập 24
06:00Báo Chí Góc Nhìn
06:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 229
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
07:00Hài Dân Gian 2018
Số 33
07:45Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 33
08:00Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 32
08:45Chuyện show biz.DB 2018
Số 32
09:00Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 33
09:30Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 204
10:15Chuyện show biz.DB 2018
Số 33
11:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 235
11:15Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 33
11:30Hồ sơ Lửa (Việt Nam 200T)
Tập 25
12:45Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 33
13:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 228
13:30Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 33
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
14:00Hào Quang Nghiệt Ngã (TL 29T)
Tập 20
15:15Những Chiến Binh Của Tera (90P)
16:50Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 236
17:15Góc Làm Đẹp 2018
Số 33
17:30Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 33
18:00Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 253
19:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 237
19:30Chuyện show biz.bt 2018
Số 166
19:50Hồ sơ Lửa (Việt Nam 200T)
Tập 26
20:50Style Chat 2018
Số 34
21:15Hậu trường vui nhộn(HQ 62T)
Tập 35
22:15Góc làm đẹp 2018
Số 33
22:30Style Chat 2018
Số 34
23:00Hài Dân Gian 2018
Số 33