Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 3 ngày 11-12-2018

GiờChương trình
00:00Góc Làm Đẹp 2018
Số 49
00:15Hài Dân Gian 2018
Số 49 PL
01:00Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 48PL
01:30Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 246
02:00Phim Bước Tới Ngày Mai_(Hàn Quốc_88T) PL
Tập 20
02:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 47
03:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam_128T)PLPhần 2
Tập 50
04:00Ngọt Ngào Tình Cha (HQ - 74T) PL
Tập 27
04:45Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 246
05:00Sóng Gió Gia Đình (Việt Nam_34T)PL_Phần 3
Tập 8
06:05Bản Tin Thị Trường PM
06:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 38
07:15Hồ sơ Lửa (Việt Nam_128T)PL_Phần 2 Tập 47
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
08:00Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 246
08:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 46
08:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam PL
Số 39
09:05Style Chat 2018
Số 50PL
09:15Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn_(Ấn Độ_324T) PL
Tập 301
10:15Bắt Mạch Tình Yêu
Số 47 PL
11:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 45PL
11:15Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 246
11:30Sóng Gió Gia Đình (Việt Nam_34T)PL_Phần 3
Tập 8
12:45Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 49 PL
13:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 34 PL
13:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 45
14:15Ngọt Ngào Tình Cha (HQ - 74T) PL
Tập 38
15:15Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 246
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
15:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 40
16:00Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 49PL
16:50Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 34 PL
17:15Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 246
17:30Chuyện show biz.DB 2018
Số 49PL
17:50Bước Tới Ngày Mai 88T_ (Hàn Quốc)PM
Tập 42
19:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 43 PM
19:30Chuyện show biz.bt 2018 PM
Số 247
19:50Sóng Gió Gia Đình (Việt Nam_34T)PM_Phần 3
Tập 9
20:50Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 50 PM
21:15Ngọt Ngào Tình Cha(HQ - 74T) PM
Tập 53
22:15Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 49 PL
22:30Style Chat 2018
Số 50 PL
22:50Hậu Trường Vui Nhộn (Hàn Quốc_62T)PL
Tập 44