Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 3 ngày 12-3-2019

GiờChương trình
00:00Góc Làm Đẹp 2019
00:15Hài Dân Gian 2019
01:00Bắt Mạch Tình Yêu 2019
01:30Chuyện show biz.bt 2019 PL
Số 44
02:00Phim Ảo Mộng 32T_ (Thái Lan)PL
02:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
03:00Sóng Gió Gia Đình_34T)PL
04:00Phim Chung Một Mái Nhà (80T) PL
04:45Chuyện show biz.bt 2019 PL
Số 44
05:00Hợp Đồng Scandal (Việt Nam_30T)PL_
06:05Nhịp Sống 24hPM
06:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
07:00Sóng Gió Gia Đình_34T)PL
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
08:00Chuyện show biz.bt 2019 PL
Số 44
08:30Góc Làm Đẹp 2019
08:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam PL
09:00Style Chat 2019
09:45Bước Tới Ngày Mai 88T_ (Hàn Quốc)PL
10:15Bắt Mạch Tình Yêu 2019
11:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
11:15Chuyện show biz.bt 2019 PL
Số 44
11:30Hợp Đồng Scandal_ (30T)PL
12:45Nghệ Sỹ Đường Phố 2019
13:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
13:30Góc Làm Đẹp 2019
14:00Phim Chung Một Mái Nhà (80T) PL
15:15Chuyện show biz.bt 2019 PL
Số 44
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
15:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
16:00Bắt Mạch Tình Yêu 2019
16:50Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
17:15Chuyện show biz.bt 2019 PL
Số 44
17:30Chuyện show biz.DB 2019
Số 9PL
17:50Mình Yêu Nhau Đi 58T_(TQ)PM
19:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
19:30Chuyện show biz.bt 2019 PM
Số 45
19:50Hợp Đồng Scandal (30T)
20:50Bắt Mạch Tình Yêu 2019
21:15Phim Chung Một Mái Nhà (80T) PM
22:15Nghệ Sỹ Đường Phố 2019
22:30Style Chat 2019
23:15Bước Tới Ngày Mai 88T_ (Hàn Quốc)PL