Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 3 ngày 14-2-2017

GiờChương trình
00:00Giai Điệu Trái Tim
Số 67
01:001 ngay cung PC
Số 150
01:30Chuyện show biz.DB
Số 201
02:00Phim Qúy Tử (Paskitan 25T)
Tập 21
02:45Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Số 99
03:00Phim Tên Em Hoa Mẫu Đơn (Pakistan 324T)
Tập 157
03:45Bắt Mạch Tình Yêu
Số 62
04:15Phim Vẫn Có Em Bên Đời (VN 30T)
Tập 11
05:00Chuyện show biz.DB
Số 201
05:15Phim Như Giọt Sương Ngủ Muộn (VN30T)
Tập 2
06:001402 Bản Tin Thị Trường
06:30Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Số 87
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
07:00Tình Thủ Túc (Paskitan 59T)
Tập 13
08:00Chuyện show biz.DB
Số 201
08:45Phim Sitcom Style Công Sở
Số 128
09:001 ngày cùng PC.14
Số 32
09:45Phim Những Mảnh Đời Giông Bão (VN 30T)
Tập 7
10:45Bắt Mạch Tình Yêu
Số 62
11:00Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Số 114
11:45Phim Tên Em Là Hoa Mẫu Đơn (Paskitan 324T)
Tập 255
12:451 ngày cùng PC.14so 151
13:15Giai điệu trái tim
Số 59
14:15Nghiệt Ngã (Paskitan 19
Tập)
15:00Chuyện show biz.DB
Số 201
15:30Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Số 104
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
16:001 ngày cùng PC
Số 150
17:00Sitcom Style Công Sở
Số147
18:00Phim Quyền Lực Quý Ông (Paskitan 32T)
Tập 32
19:00Phim Những Ngã Rẽ Vào Đời (VN 31T)
Tập 16
20:00Phim Tên Em Là Hoa Mẫu Đơn (Paskitan 324T)
Tập 256
20:50Chuyện show biz.bt
Số 758
21:00Góc Làm Đẹp
Số 22
21:45Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Số 15
22:15Sitcom Style Công Sở
Số27
22:301 ngày cùng PC
Số 148
23:00Phim Chị Dâu Của Tôi (Paskitan 53T)
Tập 39
23:45GIA ĐÌNH VIỆT
SỐ 14
23:50GIA ĐÌNH VIỆT
Số 14
23:30Ca Nhạc (Pm)
Alo Ao Số 56