Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 3 ngày 14-3-2017

GiờChương trình
00:00Giai Điệu Trái Tim
Số 71
01:001 ngay cung PC
Số 154
01:30Chuyện show biz.DB
Số 205
02:00Phim ANAYA (Paskitan 23T)
Tập 5
02:45Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Số 6
03:00Phim Tên Em Hoa Mẫu Đơn (Pakistan 324T)
Tập 177
03:45Bắt Mạch Tình Yêu
Số 65
04:00Bắt Mạch Tình Yêu
Số 65
04:15Phim Hiệp Sỹ Giữa Đời Thường (VN 32T)
Tập 1
04:45Chuyện show biz.DB
Số 205
05:00Chuyện show biz.DB
Số 205
05:15Phim Như Giọt Sương Ngủ Muộn (VN30T)
Tập 30
06:001403 Bản Tin Thị Trường
06:051403 Bản Tin Thị Trường
06:30Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Số 115
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
07:00Tình Thủ Túc (Paskitan 59T)
Tập 29
08:00Chuyện show biz.DB
Số 205
08:45Phim Sitcom Style Công Sở
Số 140
09:001 ngày cùng PC.14số 36
09:45Phim Những Mảnh Đời Giông Bão (VN 30T)
Tập 27
10:00Phim Những Mảnh Đời Giông Bão
Tập 27
10:45Bắt Mạch Tình Yêu
Số 66
11:00Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Số 126
11:45Phim Tên Em Là Hoa Mẫu Đơn (Paskitan 324T)
Tập 283
12:451 ngày cùng PC.14so 155
13:00Giai điệu trái tim
Số 63
13:15Giai điệu trái tim
Số 63
14:00ANAYA
Tập 5
14:15ANAYA (Paskitan 23Tập )
Tập 5
15:00Chuyện show biz.DB
Số 205
15:15Chuyện show biz.DB
Số 205
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
15:30Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Số 9
16:001 ngày cùng PC
Số 154
17:00Sitcom Style Công Sở
Số 174
17:30Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Số 60
18:00Phim Tình Yêu Còn Mãi (HQ 55T)
Tập 5
18:501403 Thời Tiết PM
19:00Phim Đò Dọc (VN 32T)
Tập 13
20:00Phim Tên Em Là Hoa Mẫu Đơn (Paskitan 324T)
Tập 284
20:50Chuyện show biz.bt
Số 778
21:00Góc Làm Đẹp
Số 4.2017
21:10Góc Làm Đẹp
Số 4.2017
21:45Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Số 27
22:15Sitcom Style Công Sở
Số 47
22:301 ngày cùng PC
Số 152
23:00Phim Trò Chơi Trẻ Thơ (Paskitan 50T)
Tập 6
23:131403 Bản tin thời tiế
23:15Phim Trò Chơi Trẻ Thơ
Tập 6