Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 3 ngày 17-1-2017

GiờChương trình
00:00Giai Điệu Trái Tim
Số 63
01:001 ngay cung PC
Số 146
01:30Chuyện show biz.DB
Số 199
02:00Phim Trò Chơi Trẻ Thơ (Paskitan 50T)
Tập 48
02:45Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Số 76
03:00Phim Tên Em Hoa Mẫu Đơn (Pakistan 324T)
Tập 140
03:45Bắt Mạch Tình Yêu
Số 59
04:15Phim Vàng Trắng (VN 30T)
Tập 24
05:00Chuyện show biz.DB
Số 199
05:15Phim Hiệp Sỹ Giữa Đời Thường (VN32T)
Tập 11
06:001701 Bản Tin Thị Trường
06:30Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Số 64
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
07:00Nợ 1 Vòng Tay (Hàn Quốc 148T)
Tập 147
08:00Chuyện show biz.DB
Số 199
08:45Phim Sitcom Style Công Sở
Số 122
09:001 ngày cùng PC.14
Số 28
09:45Phim Cha Rơi (VN 37T)
Tập 27
10:45Bắt Mạch Tình Yêu
Số 59
11:00Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Số 108
11:45Phim Tên Em Là Hoa Mẫu Đơn (Paskitan 324T)
Tập 234
12:451 ngày cùng PC.14so 147
13:15Giai điệu trái tim
Số 55
14:15Tiếng Chuông Ngân (Paskitan 25
Tập)
15:00Chuyện show biz.DB
Số 199
15:30Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Số 87
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
16:001 ngày cùng PC
Số 146
17:00Sitcom Style Công Sở số125
18:00Phim Quyền Lực Quý Ông (Paskitan 32T)
Tập 10
19:00Phim Như Giọt Sương Ngủ Muộn (VN 30T)
Tập24
20:00Phim Tên Em Là Hoa Mẫu Đơn (Paskitan 324T)
Tập 235
20:50Chuyện show biz.bt
Số 742
21:00Góc Làm Đẹp
Số 20
21:45Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Số 8
22:15Sitcom Style Công Sở số7
22:301 ngày cùng PC
Số 146
23:00Phim Chị Dâu Của Tôi (Paskitan 53T)
Tập 23
22:00Ca Nhạc (Pm)
Chuyện Của Họpl Số 42
23:00Bạn Muốn Hẹn Hò
Số 7
23:30Ca Nhạc (Pm)
Alo Ao Số 52