Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 3 ngày 17-4-2018

GiờChương trình
00:00Hài Dân Gian 2018
Số 15
01:00Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 16
01:30Chuyện show biz.bt 2018
Số 76
02:00Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 16
02:45"Sitcom Tạp Đàn Ông Sau 5h
Số 166"
03:00Phim Biệt thự Pense (Việt Nam 32T)
Tập 24
04:00Lửa Tình (Hàn Quốc 79T)
Tập 3
04:45Chuyện show biz.bt 2018
Số 76
05:00Tinh thủ túc (59T)
Tập 9
06:001704 Bản Tin Thị Trường
06:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam
Số 43
07:00Phim Dâu trăm họ (Việt Nam 33T)
Tập 33
08:00Chuyện show biz.bt 2018
Số 76
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
08:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 15
08:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h
Số 153
09:00Style Chat 2018
Số 15
09:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam
Số 7
09:45Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 97
10:45Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 16
11:00Sitcom Đàn ông Sau 5h
Số 168
11:45Giá phải trả (Việt Nam)
Tập 4
12:45Chuyện show biz.DB 2018
Số 15
13:00Hài Dân Gian 2018
Số 15
13:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 14
14:00Lửa Tình (Hàn Quốc 79T)
Tập 25
15:00Chuyện show biz.bt 2018
Số 76
15:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h
Số 143
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
16:00Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 16
17:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 44
17:30Sitcom Style Công Sở 2018
Số 109
18:00Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 128
19:00Giá phải trả (Việt Nam)
Tập 5
19:45Vợ Hàng Xóm (Hàn Quốc 29T)
Tập 14
20:45Chuyện show biz.bt 2018
Số 77
21:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 16
21:45Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Số 97
22:00Sitcom Đàn ông sau 5h
Tập 167
22:45Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 15
23:00Chúng ta kết hôn đi (Trung Quốc 50T)
Tập 45
22:00Ca Nhạc (Pm)
Siêu Thị Âm Nhạc Số 130
23:00Bạn Muốn Hẹn Hò
Số 72
23:30Ca Nhạc (Pm)
Ẩm Thực Quanh Ta Số 15