Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 3 ngày 24-1-2017

GiờChương trình
00:00Giai Điệu Trái Tim
Số 64
01:001 ngay cung PC
Số 147
01:30Chuyện show biz.DB
Số 200
02:00Phim Qúy Tử (Paskitan 25T)
Tập 5
02:45Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Số 83
03:00Phim Tên Em Hoa Mẫu Đơn (Pakistan 324T)
Tập 145
03:45Bắt Mạch Tình Yêu
Số 60
04:15Phim Vàng Trắng (VN 30T)
Tập 29
05:00Chuyện show biz.DB
Số 200
05:15Phim Hiệp Sỹ Giữa Đời Thường (VN32T)
Tập 18
06:002401 Bản Tin Thị Trường
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
06:30Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Số 71
07:00Tình Thủ Túc (Paskitan 59T)
Tập 3
08:00Chuyện show biz.DB
Số 200
08:45Phim Sitcom Style Công Sở
Số 125
09:001 ngày cùng PC.14
Số 29
09:45Phim Cha Rơi (VN 37T)
Tập 32
10:45Bắt Mạch Tình Yêu
Số 60
11:00Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Số 111
11:45Phim Tên Em Là Hoa Mẫu Đơn (Paskitan 324T)
Tập 241
12:451 ngày cùng PC.14
Số 148
13:15Giai điệu trái tim
Số 56
14:15Tiếng Chuông Ngân (Paskitan 25 Tập)
Tập 17
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
15:00Chuyện show biz.DB
Số 200
15:30Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Số 92
16:001 ngày cùng PC
Số 147
17:00Sitcom Style Công Sở số132
17:30SitCom Tạp Dề Nội Trợ số17
18:00Phim Quyền Lực Quý Ông (Paskitan 32T)
Tập 17
19:00Phim Những Ngã Rẽ Vào Đời (VN 31T)
Tập 1
20:00Phim Tên Em Là Hoa Mẫu Đơn (Paskitan 324T)
Tập 242
20:50Chuyện show biz.bt
Số 747
21:00Góc Làm Đẹp
Số 21
21:45Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Số 11
22:15Sitcom Style Công Sở số12
22:301 ngày cùng PC
Số 147
23:00Phim Chị Dâu Của Tôi (Paskitan 53T)
Tập 28