Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 3 ngày 24-10-2017

GiờChương trình
00:00Hài Dân Gian
Số 155
01:00Bắt Mạch Tình Yêu
Số 98
01:30Chuyện show biz.bt -
Số 936
02:00Phim Lửa Tình (Hàn Quốc 79T)
Tập 49
02:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam
Số 75
03:00Hào Quang Nghiệt Ngã (HQ 29T)
Tập13
04:00Phim Hoa Đồng Nội (VN 40T)
Tập 36
04:45Chuyện show biz.bt -
Số 936
05:00Phim Dâu Trăm Họ (VN 35T)
Tập 19
06:002410 Bản Tin Thị Trường
06:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h
Số 93
07:00Hoa Đồng Nội (40T)
Tập 28
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
08:00Chuyện show biz.bt -
Số 930
08:30Góc Làm Đẹp
Số 35.2017
08:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h
Số 32
09:00Style Chat
Số 47
09:30Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Tập 7
09:45Phim Những ngã rẽ vào đời (VN 31T)
Tập 8
10:45Bắt Mạch Tình Yêu
Số 97
11:00Sitcom Đàn ông Sau 5h
Số 96
11:45Trò chơi trẻ thơ (Pakistan 50T)
Tập 8
12:45Nghệ Sỹ Đường Phố
Số 23
13:00Hài Dân Gian
Số 155
14:00Chuyện show biz.bt -
Số 936
14:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h
Số 63
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
16:00Bắt Mạch Tình Yêu
Số 98
17:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam
Số 82
17:30Sitcom TạpDề Nội Trợ
Tập 55
18:00Phim Tình thủ túc (Paskitan 59T)
Tập 16
19:00Phim Đò Dọc (Việt Nam 32T)
Tập 2
19:45Chị Dâu Của Tôi (Thái Lan 53T)
Tập25
20:45Chuyện show biz.bt -
Số 938
21:30Góc Làm Đẹp
Số 36.2017
21:45Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Số 17
22:00Sitcom Style Công Sở -
Số27
22:45Nghệ Sỹ Đường Phố
Số 23
23:00Phim Vương Quốc Trái Tim (27T)
Tập 9
23:00Bạn Muốn Hẹn Hò
Số 47
23:30Ca Nhạc (Pm)
Acoustic Live Số 17