Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 3 ngày 25-12-2018

GiờChương trình
00:00Hậu Trường Vui Nhộn (Hàn Quốc_62T)PL
Tập 54
01:00Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 48PL
01:30Chuyện show biz.bt 2018 PL - Số 256
02:00Phim Bước Tới Ngày Mai_(Hàn Quốc_88T) PL
Tập 34
02:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 49
03:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam_128T)PLPhần 3
Tập 10
04:00Ngọt Ngào Tình Cha (HQ - 74T) PL
Tập 37
04:45Chuyện show biz.bt 2018 PL - Số 256
05:00Sóng Gió Gia Đình (Việt Nam_34T)PL_Phần 3
Tập 22
06:00Góc Làm Đẹp 2018
Số 51
06:05Bản Tin Thị Trường PM
06:15Hài Dân Gian 2018
Số 51 PL
06:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 40
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
06:45Hồ sơ Lửa (Việt Nam_128T)PL_Phần 3 Tập 7
08:00Chuyện show biz.bt 2018 PL - Số 256
08:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 48
08:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam PL
Số 46
09:05Style Chat 2018
Số 52PL
09:45Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn_(Ấn Độ_324T) PL
Tập 312
10:15Bắt Mạch Tình Yêu
Số 47 PL
11:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 53PL
11:15Chuyện show biz.bt 2018 PL - Số 256
11:30Sóng Gió Gia Đình_ 34TPL_Phần 3
Tập 22
12:45Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 51 PL
12:50Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 40 PL
13:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 45
13:45Ngọt Ngào Tình Cha (HQ - 74T) PL
Tập 52
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
15:15Chuyện show biz.bt 2018 PL - Số 256
15:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 42
16:00Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 51PL
17:15Chuyện show biz.bt 2018 PL - Số 256
17:30Chuyện show biz.DB 2018 - Số 51PL
17:50Bước Tới Ngày Mai 88T_ (Hàn Quốc)PM
Tập 56
19:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 49 PM
19:30Chuyện show biz.bt 2018 PM - Số 257
19:50Sóng Gió Gia Đình (Việt Nam_34T)PM_Phần 3
Tập 23
20:50Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 52 PM
21:15Ngọt Ngào Tình Cha(HQ - 74T) PM
Tập 63
22:15Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 51 PL
22:30Style Chat 2018
Số 52 PL
23:05Hậu Trường Vui Nhộn (Hàn Quốc_62T)PL
Tập 54