Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 3 ngày 25-4-2017

GiờChương trình
00:00Giai Điệu Trái Tim
_Số 77
01:00Bắt Mạch Tình Yêu
_Số 72
01:30Chuyện show biz
- Số 213
02:00Phim Quyền Lực Quý Ông
_Tập 1
02:45Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
_Số 48
03:00Phim Tên Em Hoa Mẫu Đơn
_Tập 207
04:00Bắt Mạch Tình Yêu
_Số 71
04:15Phim Hiệp Sỹ Giữa Đời Thường
- Tập 31
04:45Chuyện show biz
- Số 213
05:00Phim Đò Dọc
_Tập11
06:052504 Báo Chí Góc Nhìn PM
06:30Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
_Số42
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
07:00Tình Thủ Túc
_Tập 53
08:00Chuyện show biz
- Số 213
08:45Phim Sitcom Style Công Sở
- số 158
09:001 ngày cùng PC.14
-số 42
09:45Phim Dấu Cộng Trái Tim
- Tập 27
10:45Bắt Mạch Tình Yêu
_Số 71
11:00Sitcom Đàn ông Sau 5h Miền Bắc
_Số 18
11:45Phim Tên Em Là Hoa Mẫu Đơn
_Tập 324
12:451 ngày cùng PC.14
-so 161
13:00Giai điệu trái tim
_Số 69
14:00Ván Bài Tình Yêu
_Tập 12
15:00Chuyện show biz
Số 213
15:30Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
_Số 39
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
16:001 ngày cùng PC
_Số 160
17:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam
_số 4
17:30SitCom Tạp Dề Nội Trợ
- số 102
18:00Phim Tình Yêu Còn Mãi
_Tập 47
18:502504 Thời Tiết
19:00Phim Hoa Đồng Nội
_Tập 23
20:00Phim Vợ Hàng Xóm
_Tập 2
20:50Chuyện show biz
- Số 808
21:10Góc Làm Đẹp
_Số 10.2017
21:45Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
_Số 45
22:15Sitcom Style Công Sở
- số77
22:301 ngày cùng PC
_Số 158
23:132504 Bản tin thời tiết
23:15Phim Trò Chơi Trẻ Thơ
_Tập 36