Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 3 ngày 27-11-2018

GiờChương trình
00:00Góc Làm Đẹp 2018
Số 47
00:15Hài Dân Gian 2018
Số 47 PL
01:00Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 46PL
01:30Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 236
02:00Phim Bước Tới Ngày Mai_(Hàn Quốc_88T) PL
Tập 6
02:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 40
03:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam_128T)PLPhần 2
Tập 40
04:00Ngọt Ngào Tình Cha (HQ - 74T) PL
Tập 17
04:45Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 236
05:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam_128T)PL_Phần 3
Tập 34
06:05Bản Tin Thị Trường PM
06:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 35
07:15Hồ sơ Lửa (Việt Nam_128T)PL_Phần 2 Tập 37
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
08:00Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 236
08:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 44
08:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam PL
Số 33
09:05Style Chat 2018
Số 48PL
09:15Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn_(Ấn Độ_324T) PL
Tập 289
10:15Bắt Mạch Tình Yêu
Số 45 PL
11:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 37PL
11:15Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 236
11:30Hồ sơ Lửa (Việt Nam_128T)PL_Phần 3
Tập 34
12:45Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 47 PL
12:50Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 28 PL
13:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 45
14:15Ngọt Ngào Tình Cha (HQ - 74T) PL
Tập 24
15:15Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 236
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
15:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 33
16:00Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 47PL
16:50Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 28 PL
17:15Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 236
17:30Chuyện show biz.DB 2018
Số 47PL
17:50Bước Tới Ngày Mai 88T_ (Hàn Quốc)PM
Tập 28
19:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 30 PM
19:30Chuyện show biz.bt 2018 PM
Số 237
19:50Hồ sơ Lửa (Việt Nam_128T)PM_Phần 3
Tập 35
20:50Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 48 PM
21:15Ngọt Ngào Tình Cha(HQ - 74T) PM
Tập 43
22:15Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 47 PL
22:30Style Chat 2018
Số 48 PL
23:15Hậu Trường Vui Nhộn (Hàn Quốc_62T)PL
Tập 34