Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 3 ngày 30-10-2018

GiờChương trình
00:00Góc Làm Đẹp 2018
Số 42
00:15Hài Dân Gian 2018
Số 42
01:00Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 41
01:30Chuyện show biz.bt 2018
Số 211
02:00Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 205
02:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 20
03:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T)Phần 2
Tập 15
04:00Hậu trường vui nhộn(HQ 62T)
Tập 54
04:45Chuyện show biz.bt 2018
Số 211
05:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T) Phần 2
Tập 49
06:00Bản Tin Thị Trường
06:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 16
07:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T) Phần 2
Tập 12
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
08:00Chuyện show biz.bt 2018
Số 211
08:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 38
08:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam
Số 21
09:00Style Chat 2018
Số 44
09:30Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 259
10:15Bắt Mạch Tình Yêu
Số 42
11:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 17
11:15Chuyện show biz.bt 2018
Số 211
11:30Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T) Phần 2
Tập 49
12:45Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 42
13:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 13
13:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 35
14:00Hậu trường vui nhộn(HQ 62T)
Tập 51
15:15Chuyện show biz.bt 2018
Số 211
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
15:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 25
16:00Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 42
16:50Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 13
17:15Chuyện show biz.bt 2018
Số 211
17:30Chuyện show biz.DB 2018
Số 42
18:00Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 317
19:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 15
19:30Chuyện show biz.bt 2018
Số 212
19:50Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T) Phần 2
Tập 50
20:50Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 43
21:15Ngọt Ngào Tình Cha(HQ 74T)
Tập 18
22:15Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 42
22:30Style Chat 2018
Số 43
23:00Hậu Trường Vui Nhộn (Hàn Quốc 62T)
Tập 9