Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 3 ngày 4-12-2018

GiờChương trình
00:00Góc Làm Đẹp 2018
00:15Hài Dân Gian 2018
01:00Bắt Mạch Tình Yêu 2018
01:30Chuyện show biz.bt 2018 PL
02:00Phim Bước Tới Ngày Mai_(Hàn Quốc_88T) PL
02:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
03:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam_128T)PLPhần 2
04:00Ngọt Ngào Tình Cha (HQ - 74T) PL
04:45Chuyện show biz.bt 2018 PL
05:00Sóng Gió Gia Đình (Việt Nam_34T)PL_Phần 3
06:05Bản Tin Thị Trường PM
06:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
06:45Hồ sơ Lửa (Việt Nam_128T)PL_Phần 2 Tập 42
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
08:00Chuyện show biz.bt 2018 PL
08:30Góc Làm Đẹp 2018
08:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam PL
09:05Style Chat 2018
09:15Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn_(Ấn Độ_324T) PL
10:15Bắt Mạch Tình Yêu
11:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
11:15Chuyện show biz.bt 2018 PL
11:30Sóng Gió Gia Đình (Việt Nam_34T)PL_Phần 3
12:45Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
12:50Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
13:30Góc Làm Đẹp 2018
13:45Ngọt Ngào Tình Cha (HQ - 74T) PL
15:15Chuyện show biz.bt 2018 PL
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
15:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
16:00Bắt Mạch Tình Yêu 2018
16:50Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
17:15Chuyện show biz.bt 2018 PL
17:30Chuyện show biz.DB 2018
17:50Bước Tới Ngày Mai 88T_ (Hàn Quốc)PM
19:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
19:30Chuyện show biz.bt 2018 PM
19:50Sóng Gió Gia Đình (Việt Nam_34T)PM_Phần 3
20:50Bắt Mạch Tình Yêu 2018
21:15Ngọt Ngào Tình Cha(HQ - 74T) PM
22:15Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
22:30Style Chat 2018
23:05Hậu Trường Vui Nhộn (Hàn Quốc_62T)PL