Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 3 ngày 8-5-2018

GiờChương trình
00:00Hài Dân Gian 2018
Số 17
01:00Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 18
01:30Chuyện show biz.bt 2018
Số 86
02:00Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 30
02:45"Sitcom Tạp Đàn Ông Sau 5h
Số 170"
03:00Dâu trăm họ (Việt Nam 33T)
Tập 2
04:00Lửa Tình (Hàn Quốc 79T)
Tập 13
04:45Chuyện show biz.bt 2018
Số 86
05:00Tinh thủ túc (59T)
Tập 23
06:002404 Bản Tin Thị Trường
06:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam
Số 49
07:00Giá phải trả (Việt Nam)
Tập 10
08:00Chuyện show biz.bt 2018
Số 86
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
08:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 17
08:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h
Số 165
09:00Style Chat 2018
Số 17
09:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam
Số 17
09:45Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 109
10:45Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 18
11:00Sitcom Đàn ông Sau 5h
Số 174
11:45Giá phải trả (Việt Nam)
Tập 18
12:45Chuyện show biz.DB 2018
Số 17
13:00Hài Dân Gian 2018
Số 17
13:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 16
14:00Lửa Tình (Hàn Quốc 79T)
Tập 39
15:00Chuyện show biz.bt 2018
Số 86
15:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h
Số 149
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
16:00Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 18
17:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 50
17:30Sitcom Style Công Sở 2018
Số 123
18:00Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 142
19:00Giá phải trả (Việt Nam)
Tập 19
19:45Vợ Hàng Xóm (Hàn Quốc 29T)
Tập 28
20:45Chuyện show biz.bt 2018
Số 87
21:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 18
21:45Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Số 103
22:00Sitcom Đàn ông sau 5h
Tập 167
22:45Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 17
23:00Vợ Hàng Xóm (Hàn Quốc 29T)
Tập 5
22:00Ca Nhạc (Pm)
Siêu Thị Âm Nhạc Số 133
23:00Bạn Muốn Hẹn Hò
Số 75
23:30Ca Nhạc (Pm)
Ẩm Thực Quanh Ta Số 18