Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 4 ngày 13-3-2019

GiờChương trình
00:00Nghệ Sỹ Đường Phố 2019
Số 10 PL
00:30Bắt Mạch Tình Yêu 2019
Số 11 PL
01:00Hương Vị Cuối Tuần 2019
Số 9PL
01:20Style Chat 2019
Số 11 PL
01:30Chuyện show biz.bt 2019 PL
Số 45
02:00Phim Ảo Mộng 32T_ (Thái Lan)PL
Tập 18
02:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 66
03:00Sóng Gió Gia Đình_34T)PL
Tập 21
04:00Phim Chung Một Mái Nhà (80T) PL
Tập 14
04:45Chuyện show biz.bt 2019 PL
Số 45
05:00Hợp Đồng Scandal (Việt Nam_30T)PL_
Tập 26
06:05Nhịp Sống 24hPM
06:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 64
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
07:00Sóng Gió Gia Đình_34T)PL
Tập 18
08:00Chuyện show biz.bt 2019 PL
Số 45
08:30Góc Làm Đẹp 2019
Số 9
08:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam PL
Số 66
09:00Style Chat 2019
Số 10PL
09:10Bước Tới Ngày Mai 88T_ (Hàn Quốc)PL
Tập 50
10:15Nghệ Sỹ Đường Phố 2019
Số 10 PL
11:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 72 PL
11:15Chuyện show biz.bt 2019 PL
Số 45
11:30Hợp Đồng Scandal_ (30T)PL
Tập 26
12:45Chuyện show biz.DB 2019
Số 9 PL
13:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 70
13:30Góc Làm Đẹp 2019
Số 9
14:00Phim Chung Một Mái Nhà (80T) PL
Tập 42
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
15:15Chuyện show biz.bt 2019 PL
Số 45
15:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 66
16:00Chuyện show biz.DB 2019
Số 9 PL
16:50Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 71 PL
17:15Chuyện show biz.bt 2019 PL
Số 45
17:30Bắt Mạch Tình Yêu 2019
Số 11 PL
17:50Mình Yêu Nhau Đi 58T_(TQ)PM
Tập 7
19:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 71 PM
19:30Chuyện show biz.bt 2019 PM
Số 46
19:50Hợp Đồng Scandal (30T)
Tập 27PM
20:50Nghệ Sỹ Đường Phố 2019
Số 11 PM
21:15Phim Chung Một Mái Nhà (80T) PM
Tập 43
22:15Sitcom Công Sở Truyền Kì
Số 71PM
22:30Style Chat 2019
Số 11 PL
23:15Bước Tới Ngày Mai 88T_ (Hàn Quốc)PL
Tập 44