Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 4 ngày 13-6-2018

GiờChương trình
00:00Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 22
00:30Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 24
01:00Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 22
01:20Style Chat 2018
Số 24
01:30Chuyện show biz.bt 2018
Số 117
02:00Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 73
02:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 168
03:00Dâu trăm họ (Việt Nam 33T)
Tập 33
04:00Lửa Tình (Hàn Quốc 79T)
Tập 44
04:45Chuyện show biz.bt 2018
Số 117
05:00Vợ Hàng Xóm( Hàn Quốc 29T)
Tập 7
06:00Bản Tin Thị Trường
06:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam
Số 53
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
07:00Hãy nói về tình yêu (Việt Nam 36T)
Tập 8
08:00Chuyện show biz.bt 2018
Số 117
08:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 21
08:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam
Số 47
09:00Style Chat 2018
Số 24
09:30Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 146
10:15Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 22
11:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 68
11:15Chuyện show biz.bt 2018
Số 117
11:30Hãy nói về tình yêu (Việt Nam 36T)
Tập 26
12:45Chuyện show biz.DB 2018
Số 21
13:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 185
13:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 22
14:00Vợ Hàng Xóm( Hàn Quốc 29T)
Tập 3
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
15:15Chuyện show biz.bt 2018
Số 117
15:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 160
16:00Chuyện show biz.DB 2018
Số 21
16:50Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 68
17:15Chuyện show biz.bt 2018
Số 117
17:30Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 24
18:00Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 185
19:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 198
19:30Chuyện show biz.bt 2018
Số 118
19:50Hãy nói về tình yêu (Việt Nam 36T)
Tập 27
20:50Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 24
21:15Hào Quang Nghiệt Ngã (TL 28T)
Tập 16
22:15Góc làm đẹp 2018
Số 22
22:30Style Chat 2018
Số 24
23:00Giá Phải Trả (Việt Nam 35T)
Tập 7