Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 4 ngày 15-3-2017

GiờChương trình
00:00Gia Đình Style
Số 91
01:00Bắt Mạch Tình Yêu
Số 66
01:30Chuyện show biz.bt
Số 777
02:00Phim ANAYA (Paskitan 23T)
Tập 6
02:45Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Số 7
03:00Phim Tên Em Hoa Mẫu Đơn (Pakistan 324T)
Tập 178
03:451 ngay cung PC
Số 154
04:001 ngày cùng PC
Số 154
04:15Phim Hiệp Sỹ Giữa Đời Thường (VN 32T)
Tập 2
04:45Chuyện show biz.bt
Số 777
05:00Chuyện show biz.bt
Số 777
05:15Phim Những Ngã Rẽ Vào Đời (VN31T)
Tập 1
06:001503 Bản Tin Thị Trường
06:051503 Bản Tin Thị Trường
06:30Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Số 1
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
07:00Tình Thủ Túc (Paskitan 59T)
Tập 30
08:00Chuyện show biz.bt
Số 777
08:15Phim Sitcom Style Công Sở
Số 141
08:45Phim Sitcom Style Công Sở
Số 141
09:00Mối Tình Đầu(13S)
Số 3
09:45Phim Những Mảnh Đời Giông Bão (VN 30T)
Tập 28
10:00Phim Những Mảnh Đời Giông Bão
Tập 28
10:45Giai Điệu Trái Tim
Số 71
11:45Phim Tên Em Là Hoa Mẫu Đơn (Paskitan 324T)
Tập 284
12:45SitCom Âm NhạcSố 50
13:00Gia Đình Style
Số 90
13:15Gia Đình Style
Số 90
14:00ANAYA
Tập 6
14:15ANAYA (Paskitan 23T)
Tập 6
15:00Chuyện show biz.bt
Số 777
15:15Chuyện show biz.DB
Số 777
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
15:30Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Số 10
16:00Bắt Mạch Tình Yêu
Số 66
17:00Sitcom Style Công Sở
Số 175
17:30Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Số 61
18:00Phim Tình Yêu Còn Mãi (HQ 55T)
Tập 6
18:501503 Thời Tiết
19:00Phim Đò Dọc (VN 32T)
Tập 14
20:00Phim Tên Em Là Hoa Mẫu Đơn (Paskitan 324T)
Tập 285
20:50Chuyện show biz.bt
Số 779
21:001 ngày cùng PC
Số 155
21:101 ngày cùng PC
Số 155
21:45Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Số 28
22:15Sitcom Style Công Sở
Số 48
22:30Bắt Mạch Tình Yêu
Số 66
23:00Phim Trò Chơi Trẻ Thơ (Paskitan 50T)
Tập 7
23:131503 Bản tin thời tiết
23:15Phim Trò Chơi Trẻ Thơ
Tập 7