Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 4 ngày 17-7-2019

GiờChương trình
00:00Nghệ Sỹ Đường Phố 2019_Số 28 PL
00:30Bắt Mạch Tình Yêu 2019_Số 29 PL
01:00Hương Vị Cuối Tuần 2019_Số 27PL
01:20Style Chat 2019_Số 29 PL
01:30Chuyện show biz.bt 2019 PL - Số 135
02:00Phim Hậu Trường Vui Nhộn 62T_ (HQ)PL_Tập 54
02:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL_Số 85
03:00Dâu Trăm Họ_33T)PL_Tập 14
04:00Phim Ông Bố Nội Trợ (81T) PL_Tập 2
04:45Chuyện show biz.bt 2019 PL - Số 135
05:00Phim Kẻ Thù Của Phụ Nữ (39T) _Tập 13PL
06:05Nhịp Sống 24hPM
06:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL_Số 85
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
07:00Dâu Trăm Họ_33T)PL_Tập 11
08:00Chuyện show biz.bt 2019 PL - Số 135
08:30Góc Làm Đẹp 2019_Số 27
08:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam PL_Số 90
09:05Style Chat 2019_Số 28PL
09:15Mình Yêu Nhau Đi 58T_ (HQ)PL_Tập 38PL
10:15Nghệ Sỹ Đường Phố 2019_Số 28 PL
11:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018_số 116 PL
11:15Chuyện show biz.bt 2019 PL - Số 135
11:30Phim Kẻ Thù Của Phụ Nữ (39T) _Tập 14PL
12:45Chuyện show biz.DB 2019 - Số 27 PL
13:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL_số 142
13:30Góc Làm Đẹp 2019_Số 27
14:00Phim Ông Bố Nội Trợ (81T) Tập 30 PL
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
15:15Chuyện show biz.bt 2019 PL - Số 135
15:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL_Số 88
16:00Chuyện show biz.DB 2019 - Số 27 PL
16:50Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018_số 124 PL
17:15Chuyện show biz.bt 2019 PL - Số 135
17:30Bắt Mạch Tình Yêu 2019_Số 29 PL
17:50Phim Bà Trùm 32T_(DL)PM_ Tập 12
19:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_số 143 PM
19:30Chuyện show biz.bt 2019 PM - Số 136
19:50Phim Kẻ Thù Của Phụ Nữ (39T) _Tập 15PM
20:50Nghệ Sỹ Đường Phố 2019_Số 29 PM
21:15Phim Ông Bố Nội Trợ (81T)PM_Tập 31
22:15Sitcom Công Sở Truyền Kì_Số 125PM
22:30Style Chat 2019_Số 29 PL
22:50Mình Yêu Nhau Đi 58T_ (HQ)PL_Tập 14PL