Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 4 ngày 24-4-2019

GiờChương trình
00:00Nghệ Sỹ Đường Phố 2019
Số 16 PL
00:30Bắt Mạch Tình Yêu 2019
Số 17 PL
01:00Hương Vị Cuối Tuần 2019
Số 15PL
01:20Style Chat 2019
Số 17 PL
01:30Chuyện show biz.bt 2019 PL
Số 75
02:00Phim Mình Yêu Nhau Đi 58T_ (TQ)PL
Tập 28
02:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 72
03:00Hợp Đồng Định Mệnh_33T)PL
Tập 17
04:00Phim Chung Một Mái Nhà (80T) PL
Tập 44
04:45Chuyện show biz.bt 2019 PL
Số 75
05:00Phim Trại Cá Sấu (30T)
Tập 4PL
06:05Nhịp Sống 24hPM
06:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 73
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
07:00Hợp Đồng Định Mệnh_33T)PL
Tập 14
08:00Chuyện show biz.bt 2019 PL
Số 75
08:30Góc Làm Đẹp 2019
Số 15
08:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam PL
Số 78
09:05Style Chat 2019
Số 16PL
09:10Bước Tới Ngày Mai 88T_ (Hàn Quốc)PL
Tập 86
10:15Nghệ Sỹ Đường Phố 2019
Số 16 PL
11:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 83 PL
11:15Chuyện show biz.bt 2019 PL
Số 75
11:30Phim Trại Cá Sấu (30T)
Tập 5PL
12:45Chuyện show biz.DB 2019
Số 15 PL
13:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 86
13:30Góc Làm Đẹp 2019
Số 15
14:00Phim Chung Một Mái Nhà (80T) PL
Tập 72
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
15:15Chuyện show biz.bt 2019 PL
Số 75
15:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 76
16:00Chuyện show biz.DB 2019
Số 15 PL
16:50Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 87 PL
17:15Chuyện show biz.bt 2019 PL
Số 75
17:30Bắt Mạch Tình Yêu 2019
Số 17 PL
18:00Mình Yêu Nhau Đi 58T_(TQ)PM
Tập 49
19:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 87 PM
19:30Chuyện show biz.bt 2019 PM
Số 76
19:50Phim Trại Cá Sấu (30T)
Tập 6PM
20:50Nghệ Sỹ Đường Phố 2019
Số 17 PM
21:15Phim Chung Một Mái Nhà (80T) PM
Tập 73
22:15Sitcom Công Sở Truyền Kì
Số 89PM
22:30Style Chat 2019
Số 17 PL
23:25Bước Tới Ngày Mai 88T_ (Hàn Quốc)PL
Tập 74