Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 4 ngày 25-1-2017

GiờChương trình
00:00Gia Đình Style
Số 84
01:00Bắt Mạch Tình Yêu
Số 59
01:30Chuyện show biz.bt
Số 745
02:00Phim Qúy Tử (Paskitan 25T)
Tập 6
02:45Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Số 84
03:00Phim Tên Em Hoa Mẫu Đơn (Pakistan 324T)
Tập 146
03:451 ngay cung PC
Số 148
04:15Phim Vàng Trắng (VN 30T)
Tập 30
05:00Chuyện show biz.bt
Số 744
05:15Phim Hiệp Sỹ Giữa Đời Thường (VN32T)
Tập 19
06:002501 Bản Tin Thị Trường
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
06:30Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Số 72
07:00Tình Thủ Túc (Paskitan 59T)
Tập 4
08:00Chuyện show biz.bt
Số 744
08:45Phim Sitcom Style Công Sở
Số 126
09:00Mối Tình Đầu(13S)
Số 11
09:45Phim Cha Rơi (VN 37T)
Tập 33
10:45Giai Điệu Trái Tim
Số 64
11:45Phim Tên Em Là Hoa Mẫu Đơn (Paskitan 324T)
Tập 242
12:45SitCom Âm Nhạc
Số 43
13:15Gia Đình Style
Số 83
14:15Tiếng Chuông Ngân (Paskitan 25 Tập)
Tập 18
15:00Chuyện show biz.bt
Số 744
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
15:30Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Số 93
16:00Bắt Mạch Tình Yêu
Số 60
17:00Sitcom Style Công Sở số133
17:30SitCom Tạp Dề Nội Trợ số18
18:00Phim Quyền Lực Quý Ông (Paskitan 32T)
Tập 18
19:00Phim Những Ngã Rẽ Vào Đời (VN 31T)
Tập 2
20:00Phim Tên Em Là Hoa Mẫu Đơn (Paskitan 324T)
Tập 243
20:50Chuyện show biz.bt
Số 748
21:001 ngày cùng PC
Số 148
21:45Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Số 12
22:15Sitcom Style Công Sở số13
22:30Bắt Mạch Tình Yêu
Số 60
23:00Phim Chị Dâu Của Tôi (Paskitan 53T)
Tập 29