Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 4 ngày 28-3-2018

GiờChương trình
00:00Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 12
00:45Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 13
01:00Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 12
01:15Style Chat 2018
Số 12
01:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 11
02:00Phim Lửa Tình (Hàn Quốc 79T)
Tập 75
02:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam
Số 35
03:00Phim Biệt thự Pense (Việt Nam 32T)
Tập 10
04:00Vợ hàng xóm (HQ 29T)
Tập 18
04:45Chuyện show biz.bt 2018 -
Số 62
05:00Phim Đôi mắt thiên thần (Hàn Quốc 29T)
Tập 18
06:002803 Bản Tin Thị Trường
06:30Sitcom Đàn ông Sau 5h
Số 159
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
07:00Phim Dâu trăm họ (Việt Nam 33T)
Tập 12
08:00Chuyện show biz.bt 2018 -
Số 62
08:30Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 12
08:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h
Số 136
09:00Style Chat 2018
Số 12
09:30"Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Tập 118"
09:45Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 80
10:45Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 12
11:00Sitcom Đàn ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 35
11:45Phim Dâu trăm họ (Việt Nam 33T)
Tập 17
12:45Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 13
13:00Góc Làm Đẹp 2018
Số 12
13:30Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 12
14:00Lửa Tình (Hàn Quốc 79T)
Tập 5
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
15:00Chuyện show biz.bt 2018 -
Số 62
15:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h mien nam 2018
Số 34
16:00Chuyện show biz.DB 2018 -
Số
17:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h
Số 160
17:30Sitcom Style Công Sở 2018 -
Số 90
18:00Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 108
19:00Phim Dâu trăm họ (Việt Nam 33T)
Tập 18
19:45Lửa Tình (Hàn Quốc 79T)
Tập 73
20:45Chuyện show biz.bt 2018 -
Số 63
21:30Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 13
21:45Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Số 89
22:00Sitcom Đàn ông sau 5h -
Tập 153
22:45Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 13
23:00Chúng ta kết hôn đi (Trung Quốc 50T)
Tập 31