Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 4 ngày 31-10-2018

GiờChương trình
00:00Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 43
00:30Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 42
01:00Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 43
01:20Style Chat 2018
Số 44
01:30Chuyện show biz.bt 2018
Số 217
02:00Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 213
02:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 22
03:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T)Phần 2
Tập 21
04:00Hậu trường vui nhộn(HQ 62T)
Tập 60
04:45Chuyện show biz.bt 2018
Số 217
05:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T) Phần 3
Tập 7
06:00Bản Tin Thị Trường
06:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam
Số 16
07:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T) Phần 2
Tập 18
08:00Chuyện show biz.bt 2018
Số 217
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
08:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 41
08:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam
Số 27
09:00Style Chat 2018
Số 44
09:30Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 266
10:15Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 43
11:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 18
11:15Chuyện show biz.bt 2018
Số 217
11:30Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T) Phần 3
Tập 7
12:45Chuyện show biz.DB 2018
Số 43
13:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 20
13:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 43
14:00Hậu trường vui nhộn(HQ 62T)
Tập 59
15:00Chuyện show biz.bt 2018
Số 217
15:15Chuyện show biz.bt 2018
Số 212
15:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 27
16:00Chuyện show biz.DB 2018
Số 43
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
16:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 13
16:50Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 13
17:15Chuyện show biz.bt 2018
Số 217
17:30Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 43
18:00Bước Tới Ngày Mai (Hàn Quốc)
Tập 1
19:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 21
19:30Chuyện show biz.bt 2018
Số 218
19:50Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T) Phần 3
Tập 8
20:30Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 44
20:50Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 43
21:00Ngọt Ngào Tình Cha(HQ 74T)
Tập 24
21:15Ngọt Ngào Tình Cha(HQ 74T)
Tập 19
22:00Sitcom Công Sở Truyền Kì
Số 17
22:15Sitcom Công Sở Truyền Kì
Số 14
22:30Style Chat 2018
Số 44
23:00Hậu Trường Vui Nhộn (Hàn Quốc 62T)
Tập 15