Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 4 ngày 5-12-2018

GiờChương trình
00:00Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 48 PL
00:30Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 49 PL
00:45Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 48PL
01:20Style Chat 2018
Số 49 PL
01:30Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 242
02:00Phim Bước Tới Ngày Mai_(Hàn Quốc_88T) PL
Tập 14
02:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 42
03:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam_128T)PLPhần 2
Tập 46
04:00Ngọt Ngào Tình Cha (HQ - 74T) PL
Tập 23
04:45Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 242
05:00Sóng Gió Gia Đình (Việt Nam_34T)PL_Phần 3
Tập 2
06:05Bản Tin Thị Trường PM
06:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 37
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
06:45Hồ sơ Lửa (Việt Nam_128T)PL_Phần 2 Tập 43
08:00Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 242
08:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 46
08:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam PL
Số 35
09:05Style Chat 2018
Số 49PL
09:15Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn_(Ấn Độ_324T) PL
Tập 296
10:15Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 48 PL
11:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 33 PL
11:15Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 242
11:30Sóng Gió Gia Đình (Việt Nam_34T)PL_Phần 3
Tập 2
12:45Chuyện show biz.DB 2018
Số 48 PL
12:50Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 40
13:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 48
13:45Ngọt Ngào Tình Cha (HQ - 74T) PL
Tập 32
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
15:15Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 242
15:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 35
16:00Chuyện show biz.DB 2018
Số 48 PL
16:50Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 29 PL
17:15Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 242
17:30Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 48 PL
17:50Bước Tới Ngày Mai 88T_ (Hàn Quốc)PM
Tập 36
19:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 44 PM
19:30Chuyện show biz.bt 2018 PM
Số 243
19:50Sóng Gió Gia Đình (Việt Nam_34T)PM_Phần 3
Tập 3
20:50Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 49 PM
21:15Ngọt Ngào Tình Cha(HQ - 74T) PM
Tập 49
22:15Sitcom Công Sở Truyền Kì
Số 32PM
22:30Style Chat 2018
Số 49 PL
23:05Hậu Trường Vui Nhộn (Hàn Quốc_62T)PL
Tập 40