Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 4 ngày 9-5-2018

GiờChương trình
00:00Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 17
00:45Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 18
01:00Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 17
01:15Style Chat 2018
Số 17
01:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 16
02:00Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 31
02:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam
Số 50
03:00Dâu trăm họ (Việt Nam 33T)
Tập 3
04:00Lửa Tình (Hàn Quốc 79T)
Tập 14
04:45Chuyện show biz.bt 2018
Số 87
05:00Tinh thủ túc (59T)
Tập 24
06:002504 Bản Tin Thị Trường
06:30Sitcom Đàn ông Sau 5h
Số 174
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
07:00Giá phải trả (Việt Nam)
Tập 11
08:00Chuyện show biz.bt 2018
Số 87
08:30Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 17
08:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h
Số 166
09:00Style Chat 2018
Số 17
09:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam
Số 18
09:45Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 110
10:45Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 17
11:00Sitcom Đàn ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 50
11:45Giá phải trả (Việt Nam)
Tập 19
12:45Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 18
13:00Góc Làm Đẹp 2018
Số 17
13:30Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 17
14:00Lửa Tình (Hàn Quốc 79T)
Tập 40
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
15:00Chuyện show biz.bt 2018
Số 87
15:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h mien nam 2018
Số 49
16:00Chuyện show biz.DB 2018
Số 17
17:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h
Số 175
17:30Sitcom Style Công Sở 2018
Số 124
18:00Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 143
19:00Giá phải trả (Việt Nam)
Tập 20
19:45Vợ Hàng Xóm (Hàn Quốc 29T)
Tập 29
20:45Chuyện show biz.bt 2018
Số 88
21:30Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 18
21:45Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Số 104
22:00Sitcom Đàn ông sau 5h
Tập 168
22:45Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 18
23:00Vợ Hàng Xóm (Hàn Quốc 29T)
Tập 6