Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 5 ngày 10-5-2018

GiờChương trình
00:00Style Chat 2018
Số 18
00:30Hài Dân Gian 2018
Số 18
01:00Chuyện show biz.DB 2018
Số 18
01:30Chuyện show biz.bt 2018
Số 93
02:00Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 39
02:45"Sitcom Tạp Đàn Ông Sau 5h
Số 174"
03:00Dâu trăm họ (Việt Nam 33T)
Tập 9
04:00Lửa Tình (Hàn Quốc 79T)
Tập 20
04:45Chuyện show biz.bt 2018
Số 93
05:00Tinh thủ túc (59T)
Tập 32
06:002604 Bản Tin Thị Trường
06:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam
Số 53
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
07:00Giá phải trả (Việt Nam)
Tập 17
08:00Chuyện show biz.bt 2018
Số 93
08:30Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 17
08:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h
Số 173
09:00Style Chat 2018
Số 18
09:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam
Số 24
09:45Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 117
10:45Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 18
11:00Sitcom Đàn ông Sau 5h
Số 178
11:45Giá phải trả (Việt Nam)
Tập 27
12:45Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 19
13:00Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 17
13:30Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 19
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
14:00Lửa Tình (Hàn Quốc 79T)
Tập 48
15:00Chuyện show biz.bt 2018
Số 93
15:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h
Số 153
16:00Góc Làm Đẹp 2018
Số 18
17:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 54
17:30Sitcom Style Công Sở 2018
Số 118
18:00Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 151
19:00Giá phải trả (Việt Nam)
Tập 28
19:45Cô Dâu Mất Tích (Hàn Quốc 22T)
Tập 7
20:45Chuyện show biz.bt 2018
Số 94
21:30Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 19
21:45Góc Làm Đẹp 2018
Số 19
22:00Sitcom Đàn ông sau 5h
Tập 174
22:45Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 18
23:00Vợ Hàng Xóm (Hàn Quốc 29T)
Tập 12